Krav på registrering av hästanläggningar

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. De nya reglerna gäller för dig som har hästar eller andra hästdjur.
Samarbetspartner
annons Agria
Medlemserbjudandeannons granngården