Hem / Om oss / Stadgar och dokument

Stadgar och dokument

Här har vi dokument som rör verksamheten inom Norrbottens Ridsportförbund. En del dokument är så kallade "levande" material och uppdateras därför löpande under året. Dokumenten publiceras i pdf-format om inget annat anges.

Stadgar för Norrbottens Ridsportförbund

Normalstadgar för föreningar 2020 (word) 

Stadgar för Norrbottens Ridsportförbundet 
Stadgar för SvRF 2019 

Instruktioner för DUS (stadgar distriktens ungdomssektioner)

Mål och Inriktning

Verksamhetsinriktning 2021

Styrelsens och sektionernas uppdrag 2021

Policydokument
Policy och handlingsplan mot Sexuella trakasserier
Jämställdhetsplan

Förening
Att bilda ridklubb - information

Ansökan ridklubb 
Ridsporten i täten - om föreningsutveckling 2008 (641 kB)
Välj smart - handbok för valberedningen

Ledare
Stallet - en jordnära skola  2008 (431 kB)
Ridsporten Vill - Ridsportens idéprogram visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar.

Säkerhet, anläggning
Säker med häst 2008 (818 kB)
Hästhållning med kvalitet (besöksprotokoll pdf)
Skadeblankett

Utbildning
Utbildningstrappan
Ridsportens bibliotek  - katalog med utbildningsmaterial 2008 (1,6 MB)