Hem / Om oss / Årsmöten / Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 för Norrbottens Ridsportförbund genomfördes digitalt lördagen den 20 mars start kl 13.00. Mötesordförande var Carina Sammeli. Från Svenska Ridsportförbundet deltog Sara Grelle.

Handlingar gällande årsmötet:  

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2020
Kallelse

Dagordning
Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Ekonomisk plan 2021

Förslag medlemsavgift

Verksamhetsinriktning 2021

Verksamhets & Aktivitetsplan 2021