Hem / Om oss / Årsmöten / Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 för Norrbottens Ridsportförbund planeras digitalt lördagen den 20 mars. Mera information kommer löpande på denna sida.

Motioner till stämman skall vara distriktet tillhanda SENAST den 1 februari. Utdrag från stadgarna angående motioner: "Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening tillhörig distriktet samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med föreningens utlåtande. Förslag ska föreläggas distriktsårsmötet med distriktsstyrelsens yttrande."

Handlingar gällande årsmötet:  

Valberedningens information januari 2021 till årsmötet 2021 - nomineringar skall vara Leif Jokiaho tillhanda SENAST den 1 februari.

Kallelse

Dagordning
Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Verksamhetsberättelse 2020


Ekonomisk plan 2021

Förslag medlemsavgift

Verksamhetsinriktning 2021

Verksamhets & Aktivitetsplan 2021