Hem / Om oss / Årsmöten / Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 för Norrbottens Ridsportförbund genomfördes den 26 mars kl 13 i Luleå på Scandic Hotell. 

Mötet som var fysiskt /digitalt öppnades av distriktsordförande Eiie Mikaelsson varefter Förbundsordförande Ulf Brömster deltog via Teams och redogjorde för året som gått .

Med van hand genomfördes även denna gång årsmötet av Carina Sammeli,  kommunalråd i Luleå.

Ordförande Eiie Mikaelsson omvaldes tillsammans med övriga i distriktsstyrelsen 

Till ny ordförande i tävlingssektionen (TS), efter Isabella Björkman som önskat avgå, valdes Paulina Mannberg. Som ordförande i ridskole och utbildningssektionen (RUS), som har ett år kvar av sin mandatperiod, kvarstår Marie Nilsson Lundberg. Samma gäller Lotta Bergman i Distriktsungdomssektionen (DUS).

I valberedningen omvaldes Leif Jokiaho som sammankallande. Det blev ett nyval i valberedningen av Robert Näslund efter Sven Isaksson som även han önskat avgå.

Det utdelades även pris till
Årets ridsportledare - Hannah Söderholm, Ryttarsällskapet Balans
Årets ridlärare - Marie Viklund, Piteå Ridklubb
Årets Eldsjäl - Emma Nordh, Älvsby Ryttarförening
Årets hästskötare/medhjälpare - Alvina Wikström, Vuollerims Ridklubb
Årets ungdomsledare - Ebba Jonsson, Piteå Ridklubb samt
Årets ungdomssektion - Piteå Ridklubb.

STORT GRATTIS till alla pristagare!

Årsmötesdagen avslutades med gemensam ridsportmiddag och firande av verksamt ridsportdistrikt 50 år .

Här nedan kommer handlingar inför mötet fortlöpande läggas upp.

Här handlingar gällande årsmötet:  

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse 2021 - uppdaterad version 23 februari

Fastställda stadgar Norrbottens Ridsportförbund

Kallelse årsmöte 26 mars

Program för årsmötesdagen

Röstlängd

Dagordning

Valberedningens förslag till årsmötet  

Verksamhetsinriktning 2022

Verksamhets och Aktivitetsplan 2022

Styrelsens förslag - medlemsavgift 2024

Styrelsens förslag - ekonomisk plan 2022