Hem / Om oss / Besökskommitten

Besökskommitten

Norrbottens Ridsportförbund har en Besöks- och säkerhetskommitté

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt ett nytt ramverk för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning. En övergång till det nya systemet görs inom en treårig period med början 1 januari 2014. Efter årsskiftet kommer alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet att få en medlemsskylt. Under de tre följande åren skall sedan samtliga ridskolor med nuvarande skyltmärkning besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts.

Läs mera här!

Kommittén som i Norrbotten består av ordförande Eiie Mikaelsson, vice ordförande Marie Nilsson Lundberg samt Carina Sundström är en viktig länk mellan ridskolan, fritidskontor, Länsstyrelsen och distriktet. Kommitténs funktion är att vara rådgivande och har som uppgift att hjälpa föreningarna/klubbarna som bedriver ridskola att leva upp till de högt ställda kraven som finns på god hästhållning.


Norrbottens Ridsportförbund arbetar efter de förutsättningar, resurser och behov som föreligger. Förbundets rekommendationer är högre än de minimikrav som anges i djurskyddslagens normer. Erfarenhetsutbyte, råd och diskussioner kan ske mellan distrikten och förbundets centrala kommitté. Det är mycket viktigt att utgå ifrån likvärdiga protokoll och checklistor vid besöken så att intressanta jämförelser kan göras mellan de olika föreningarna/klubbarna vid förhandling gentemot kommun och andra myndigheter.

Kommitténs besiktningar av ridanläggningar utgör också en slags VDN-märkning. Med ett nära samarbete med Länsstyrelsen kan sedan en sådan rekommendation vara vägledande och ligga till grund för det tillstånd som skall utfärdas för att ridskoleverksamhet ska bedrivas.
Det är även en trygghet för elever och föräldrar att veta att det finns en kontrollfunktion som också kan ge råd och stöd i olika avseenden till ridskolan och den verksamhet som bedrivs där.

Vid besöken skall ett intyg från Länsstyrelsen om tillstånd att bedriva ridskola enligt §6 Djurskyddslagen uppvisas. I intyget skall det framgå med namn på vem som är ansvarig för den dagliga verksamheten, ex. ordförande eller ridskolechef.

Numera finns det även en möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet.
SvRF har tagit fram en plakett som godkända ridskolor kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för.

Detta krävs för skylt ~ kvalitetsmärkt ridskola:
- Att besökskommittén har besökt anläggning och funnit enbart mindre påpekanden 
- Att klubben har skriftligt tillstånd från Länsstyrelsen att driva ridverksamhet 
- Att styrelsen har tagit beslut om att ansöka om skylten, protokollsutdrag bifogas
- Att klubben har av SvRF godkänd anställd personal som har 50 % av lektionerna


Föreningar som uppfyller de nya kraven för SvRF:s högsta kvalitetsmärkningsskylt fr.o.m januari 2014 är:
Arvidsjaur Ryttarförening
Bodens Ridklub
Kiruna Ridklubb
Luleå Ridklubb
Piteå Ridklubb
Ridklubben Dundret

Vill du ha kontakt med Norrbottens RFs besökskommitté så maila This is a mailto link