Hem / Om oss / Stadgar, dokument & länkar

Stadgar, dokument & länkar

Här har vi dokument som rör verksamheten inom Norrbottens Ridsportförbund. En del dokument är så kallade "levande" material och uppdateras därför löpande under året. Dokumenten publiceras i pdf-format om inget annat anges. Dessutom innehåller sidan länkar till sidor på SvRFs hemsida.

Stadgar för Norrbottens Ridsportförbund

Normalstadgar för föreningar 2020 (word) 

Stadgar för Norrbottens Ridsportförbund reviderade mars 2022

Stadgar för SvRF 2021

Instruktioner för DUS (stadgar distriktens ungdomssektioner)

Mål och Inriktning

Verksamhetsinriktning 2022

Styrelsens och sektionernas uppdrag 2022

Policydokument
Policy och handlingsplan mot Sexuella trakasserier
Jämställdhetsplan

Förening
Att bilda & driva förening - information

Välj smart  - om valberedningens viktiga roll
Checklistor - Kommunikation
Ekonomi i ridsportföreningen

Välkommen till ridskolan 
Ridskola 2025 - Strategidokument för framtidens ridskola
Tillsammans stärker vi ridsporten - Arbetsbok
Tillsammans stärker vi ridsporten - Handledning

Ledare

Ridsporten Vill - Ridsportens idéprogram, verksamhetsidé, värdegrunder och visioner.

Säkerhet, anläggning
Säkerhet, hästhållning och anläggning
Skadeblankett

Utbildning

Yrkesprov och diplomering
Ridsportens utbildningsportal