Hem / Utbildning / Ledarutbildning / Ungdomsledare (ULK)

Ungdomsledare (ULK)

Ungdomsledarutbildning - varför då?

Vad har klubbarna för nytta av utbilda Barn och Ungdomsledare?
Vad lär de sig? Vad kan de göra när de kommer hem? Vem skall gå?

Friskvård och ledarskap
SvRF´s barn och ungdomsledarutbildning är unik inom idrotten i Sverige. Inget annat idrottsförbund kan erbjuda sina medlemmar en så omfattande utbildning. Utbildningen är uppdelad i fyra steg (ULK I-IV) varav de tre första steget arrangeras centralt.

Norrbottens Ridsportförbund anordnar ULK I-III under två terminer, uppdelat på 2+2+2 dagar. Kurserna omfattar allt från säkerhet och föreningsteknik till pedagogik, psykologi, ledarskap och friskvård. Vi arbetar med diskussioner i små och stora grupper, kortfrågemetoden, grupparbeten och praktiska övningar varvat med traditionella föreläsningar.

Många idéer och nya kompisar
Det kursdeltagarna förhoppningsvis får med sig hem, efter avslutad ULK III, är en tydligare bild av sig själva som ledare och idrottsutövare. De blir bättre ledare och har lättare att handskas med sin roll som ledare. De har större möjlighet att påverka sin egen och andras situationer inom ridklubben. Genomgången ULK III ger behörighet för att söka till ridledarkursen.

Barn och Ungdomsledare står för ansvar, säkerhet och kul aktiviteter

Vad tjänar då klubben på att utbilda barn och ungdomsledare? Klubben får idérika ledare, väl förberedda för uppdrag inom alla delar i den avsuttna verksamheten. Barn och Ungdomsledarna gör bra reklam för sin klubb då de är på ULK-utbildningen.

Barn och Ungdomsledarutbildningen kan också fylla en funktion för att engagera ungdomar som är på väg att tappa intresset för hästar och ridning. Utbildningen ger nya idéer och ett annat perspektiv på klubbens verksamhet, vilket i sin tur ger mersmak! Säkerhet diskuteras mycket inom Ridsportförbundet. Barn och Ungdomsledarna har en viktig uppgift att förmedla sina kunskaper i detta ämne. 

Viktigt att ULKarna får komma igång och jobba efter kurserna
En utbildad barn och ungdomsledare är en stor resurs! Det är dock viktigt att ta väl hand om nyutbildade barn och ungdomsledare på ett bra sätt för att klubben skall få valuta för utbildningen. Det är viktigt att ULK-arna ges möjlighet att engagera sig efter det att kursen är avslutad.

Lämpliga uppdrag är teoriledare, stallvärd/värdinna, aktivitetsledare, styrelsemedlem i ungdomssektionen, i klubbstyrelsen och i olika kommittéer, ansvara för skötarsystem eller en klubbtidning. De allra flesta nyutbildade ungdomsledarna har massor av idéer och tillsammans med representanter från klubben kan de säkert komma på något som blir roligt och värdefullt för alla inblandade. Hur bra resultat av utbildade barn och ungdomsledare blir, beror naturligtvis mycket på vilka ungdomar klubben väljer att skicka iväg. En viktig grupp är de nyinvalda ledamöterna i US-styrelsen.

Den åldersgrupp som gäller är 16 år (i undantagsfall kan eleven vara 15 år OM klubben anser att eleven är tillräckligt mogen) och uppåt. De som är över 20, kan välja att gå VULK (denna kurs har dock inte genomförts senaste åren pga för litet underlag).