Hem / Förening / Årsavgift till förbund och distrikt

Årsavgift till förbund och distrikt

Vid Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma i maj i 2019 fastställdes föreningarnas årsavgift till Svenska Ridsportförbundet för 2021 och 2022. Föreningarnas årsavgift till distriktet fastställs vid distriktsårsmötet. 

Avgifter till Svenska Ridsportförbundet

2020-2022 är avgiften 112 kronor per medlem. Utöver årsavgiften till Svenska Ridsportförbundet betalar föreningarna också 53 kronor per medlem till förbundet för den gemensamma olycksfallsförsäkringen under 2020. Från och med 2021 kommer kostnaden för försäkringen att öka med minst 20 kr.

  • Läs mer om den gemensamma olycksfallsförsäkringen HÄR.

Avgifter till Norrbottens Ridsportförbund

2021:
För klubbar gäller 90 kr per medlem. Medlemsantalet tas från IdrottOnline per den 31/12 2020. Medlemsavgiften kommer att faktureras och skickas via post till föreningens adress från 2021.
2022-2023
För klubbar gäller 100 kr per medlem. Medlemsantalet tas från IdrottOnline per den 31/12 respektive år och sänds till föreningens officiella adress.
Klickar du på "Vad får du som medlem" i menyn till vänster kan du läsa mer, såväl om kommande årsavgifter till SvRF och NRF som om vilken medlemsnyttan är.