Hem / Förening / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Att skapa en ansökan om ekonomiskt bidrag kanske känns lite krångligt innan ni försökt men det är väl investerad tid. Ta chansen att få stöd för projekt och aktiviteter som utvecklar såväl verksamhet som förening och människor! 

Ekonomiskt stöd från Svenska Ridsportförbundet (SvRF)

Projektstödet
Utveckla din förening genom nya Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. Ansökan är öppen från 1 februari till 1 juni.
Läs mer  på Svenska Ridsportförbundets hemsida HÄR

Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF)

LOK-stöd
LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.
Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti samma år och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari nästkommande år.
Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida

Riksidrottsförbundet RF-SISU Norrbotten
Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer
Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.
Ekonomiskt stöd till bl.a utbildning genom SISU Idrottsutbildarna
Kontakt för Ridsporten Petra Mörtsjö 
Läs mer (samt kontaktuppgifter) om ovanstående på RF-SISU Norrbotten

Vi på distriktet finns till för stöd och hjälp vid ansökan.