Hem / Tävling / Arrangör / Säkerhetsansvarig

Säkerhetsansvarig

Enligt TR I mom. 180 ska det vid varje tävling utses en säkerhetsfunktionär som hanterar frågor kring säkerheten vid tävlingen.

Säkerhetsfunktionären ansvar för att "Checklista för tävling" är ifylld och överlämnad till överdomaren före tävlingens start. 

Här hittar du SvRFs checklista.

Säkerhetsansvarige ska inte ha andra uppdrag på tävlingsplatsen.