Hem / Evenemang / Årsmöte 24/3 18.00

Årsmöte 24/3 18.00

Den 24/3 sker distriktets årsmöte digitalt då vi även kommer att dela ut priser för årets utmärkelser.

Vid distriktets årsmöte har varje förening rösträtt i förhållande till föreningens medlemsantal enligt §11 i Örebro Läns Ridsportförbunds stadgar enligt nedan. Det antal röster som tillkommer en förening får icke delas men kan utnyttjas av ombuden växelvis.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktsyrelsen tillhanda senast 1 mars 2021 via mail till This is a mailto link eller via post till Örebro Läns Ridsportförbund, Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 70341 Örebro.

Rätt att inge förslag tillkommer distriktet tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från enskild medlem i förening insändes genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande.

Röstetal:

1 - 249 medlemmar = 2 röster

250 - 499 medlemmar = 3 röster

500 + medlemmar = 4 röster

Ombudsfullmakt  ska vara oss tillhanda senast kl. 14.00 den 24/3, skickas via post, mail eller sms.

Anmälan till årsmöte senast 14/3 2021 till This is a mailto link

Välkomna!

Årsmötesprotokoll 2020

Valberedningens förslag 2021.docx

Verksamhetsberättelse