Hem / Evenemang / Årsmöte 24/3 2022 18.00

Årsmöte 24/3 2022 18.00

Välkommen på årsmöte den 24/3-22 kl. 18.00 på Idrottens Hus

Vid distriktets årsmöte har varje förening rösträtt i förhållande till föreningens medlemsantal enligt §11 i Örebro Läns Ridsportförbunds stadgar enligt nedan. Det antal röster som tillkommer en förening får icke delas men kan utnyttjas av ombuden växelvis.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktsyrelsen tillhanda senast 1 mars 2022 via mail till This is a mailto link eller via post till Örebro Läns Ridsportförbund, Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 70341 Örebro.

Rätt att inge förslag tillkommer distriktet tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från enskild medlem i förening insändes genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande.

Röstetal:

1 - 249 medlemmar = 2 röster

250 - 499 medlemmar = 3 röster

500 + medlemmar = 4 röster

Ombudsfullmakt  ska vara oss tillhanda senast kl. 14.00 den 24/3, skickas via post, mail eller sms.

Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2023:

3200 kr för ridskola, 2200krför klubb och 35krmedlem.

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll