Hem / Evenemang / Årsmöte 24/6 17.30 Askersunds Ridklubb

Årsmöte 24/6 17.30 Askersunds Ridklubb

Plats för mötet är Askersunds Ridklubb, med anledning av Covid -19 tillåts endast en person/förening att deltaga på mötet.

Anmälan senast 22/6 till This is a mailto link, ange ev. specialkost eller allergier.

Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Röstning via fullmakt för annan förening är ej tillåten.

Vid distriktets årsmöte har varje förening rösträtt i förhållande till föreningens medlemsantal enligt §11 i Örebro Läns Ridsportförbunds stadgar enligt nedan. Det antal röster som tillkommer en förening får icke delas men kan utnyttjas av ombuden växelvis.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktsyrelsen tillhanda senast 1 juni 2020 via mail till This is a mailto link eller via post till Örebro Läns Ridsportförbund, Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 70341 Örebro.

Rätt att inge förslag tillkommer distriktet tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från enskild medlem i förening insändes gnom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande.

 

Röstetal:

1 - 249 medlemmar = 2 röster

250 - 499 medlemmar = 3 röster

500 + medlemmar = 4 röster

 

Ombudsfullmakt tas med till Årsmötet.

Vänligen anmäl via mail This is a mailto link om er förening kommer och hur många som kommer senast 19/3 (ange specialkost/allergier)

OMBUDSFULLMAKT

Välkomna!

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 20190327

Valberedningensförslag2020.pdf