Hem / Förening / Lok stöd

Lok stöd

LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.

Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.
Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti samma år och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari nästkommande år.

Läs mer