Hem / Grönt kort / Grönt Kort utbildare

Grönt Kort utbildare

Alla Grönt kort utbildare behöver gå fortbildningen 2021 i och med att det är ett heltnytt material. Därefter ska fortbildning genomföras vartannat år, i samband med revidering av materialet. Nya utbildare får utbildas löpande. Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare.

För att vara behörig utbildare i grönt kort ska personen vara lägst 20 år, ha genomfört basutbildningen samt ha någon av SvRF´s utbildningar i botten som lägst Ridlärare SRL 1, C-tränare, eller officiell funktionär. Grönt kort utbildare som utbildats före 2014 behåller sin behörighet även om basutbildningen inte är genomförd, det är dock en stark rekommendation att den genomförs.

Kompetensbeskrivningen är uppdaterad från 2021, de som varit utbildare före 2021 och inte uppfyller den nya kompetensbeskrivningen kan ansöka om dispens hos distriktsstyrelsen. Dispensansökan är endast möjlig under 2021 som en övergångsperiod.

Grönt kort utbildaren måste dessutom ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom Ridsporten. Grönt kort utbildaren ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare.

En godkänd Grönt kort utbildare ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort utbildare till distriktets kurser.

Det rekommenderas att nya Grönt kort utbildare, går med som assistent på en utbildning innan personen själv leder en utbildning.

Marion Johansson, Viby Rid och Körsällskap

Fia Krügel, Örebro Fältrittklubb

Cassandra Lusth, Örebro Ryttarteam (dispens)

Mariana Junttilla, Akersunds Ridklubb

Charlotte Åkerlind, Dyltabruks Ryttarförening (dispens)

Mia Vedlund, Gyttorps Ridklubb

Kristina Alenfeldt

Louise Brantsberg, Örebro Hästsällskap

Madelen Adamsson, Bergslagsbygden RF

Frida Fürst, Bergslagsbydgens RF

Maria Landin, Laxå RK