Digital träff för de "mindre" föreningarna (under 100 medlemmar)

Välkommen till en digital träff med Östergötlands mindre föreningar 28/10. Ett tillfälle att utbyta idéer och få tips och stöd för att driva en fortsatt engagerande verksamhet. På plats finns era RF SISU konsulenter samt ÖRF med nyheter och tips