Hem / Egna nyheter / 07-09 / Trygga unga ledare - Barnens spelregler

Trygga unga ledare - Barnens spelregler

Pionjär ungdomssektion i Linköpings Fältrittklubb i ett samarbete med RF-SISU Östergötland och ÖRF bjuder in alla ungdomar i Östergötland till en träff om Trygg Ridsport den 2 oktober.

Trygga ledare = trygga barn
Inom idrotten ska alla känna glädje, trygghet och gemenskap och för många är stallet en sådan plats, men inte för alla. Vuxna bär alltid
ansvaret men alla kan göra skillnad. Ju fler som har kunskap och kännedom om hur vi kan trygga stallmiljön ju bättre kan vi förebygga men
också se, reagera och agera om vi upptäcker något oönskat. Ni unga ledare är viktiga!

Inbjudan med anmälningslänk