Hem / Egna nyheter / 07-12 / Kvalitetsmärkt ridskola

Kvalitetsmärkt ridskola

Linköpings Fältrittklubb är först i Östergötland att få skylten ”Kvalitetsmärkt ridskola”, ett stolt bevis på att klubben svarar upp till Svenska Ridsportförbundets höga krav på kvalitet.
- Linköpings LFK har en utmärkt verksamhet som är öppen för alla och har gjort ett gediget arbete för att nå kvalitetsmärkningen, säger Anna Reilly som är ridskolerådgivare på Svenska Ridsportförbundet och arbetar med besöksverksamheten som ligger till grund för kvalitetsmärkningen.


- Vi utgår från ett omfattande protokoll som handlar om bland annat om hästvälfärd, arbetsmiljö, om att personalen är rätt utbildad och att anläggningen är säker för hästar och människor. Men också om att föreningen har en tydlig målsättning och lever och leder enligt vår gemensamma värdegrund.
- Det är viktigt att ridskoleeleverna får möjlighet att utvecklas i en säker och lärande miljö.

Alla föreningar som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt som betyder att föreningen svarar upp mot vissa grundläggande kvalitetskrav.
Vissa ridskolor sticker ut och prickar också av de högt ställda krav som gäller för att bli kvalitetsmärkt.
- Vårt kvalitetsmärkningssystem har funnits länge och innehåller både en besöksverksamhet och egenkontroll via checklistor, säger Anna Reilly.

Läs mer om Kvalitetsmärkning

För några år sedan skärptes reglerna för kvalitetsmärkning ytterligare.
Idag har 32 av 450 ridskolor Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning.
- Det är, och ska vara, höga kvalitetskrav på världens bästa ridskola, och det är egentligen vägen mot kvalitetsmärkningen som är målet. Att som ridskola hela tiden utvecklas och bli ännu bättre på det man redan gör.

Det är, och ska vara, höga kvalitetskrav på världens bästa ridskola

Ridskolor som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får regelbundet besök av distriktens besöksgrupper. De tittar på hur ridskolan lever upp till punkterna i besöksprotokollet, ger råd, svarar på frågor och följer upp hur föreningen utvecklas mellan besöken.
- Kvalitetsmärkningen är ingen engångsföreteelse utan en ständig process för att även i fortsättningen leva upp till kraven och behålla sin kvalitetsskylt, säger Anna Reilly.

Alla fakta från besöksprotokollen samlas i en databas och ger värdefull statistik för ridskoleverksamheten i landet.  Uppgifterna är också viktiga underlag för remisser och opinionsarbete samt verktyg för utvecklingsarbetet av den svenska ridskolan.
- På senare år har vi till exempel sett behov av systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. Något vi har tittat närmare på och möter med nya verktyg senare i höst.

Läs mer om Linköpings Fältrittklubb - senaste kvalitetsmärkta ridskolan