Hem / Ungdom / Årets ungdomssektion och År... / Årets Ungdomssektion 2020 - US Pikör - Heda RK

Årets Ungdomssektion 2020 - US Pikör - Heda RK

Motivering: US Pikör är en aktiv ungdomssektion med stort engagemang och mycket verksamhet. Ungdomssektionen jobbar med och lever efter ridsportens värdegrund och värderingar och föregår med gott exempel. De är alltid hjälpsamma och är mycket uppskattade av såväl barn som föräldrar. De vill att alla ska känna sig trygga i stallet och i sociala media samt vara delaktiga i verksamheten. Under coronatider har de framgångsrikt ställt om och fortsatt med sina aktiviteter på webben. Utmärkande för US Pikör är värdegrundsarbete, bemötande, digitalisering, kreativitet och nytänk!

På bilden övre raden från vänster:
Stina Lundström, Matilda Mars, Malin Lundström, Wilma Samuelsson 
Undre raden från vänster: Inez Franzén, Wilma Rosengren, Emilia Gustafsson, Johanna Rosengren 

Om US Pikör
US Pikör har under året jobbat med sina värderingar och inkludering av alla i stallet. Framför allt har man mött sina medlemmar där de finns utanför stallet, dvs i sociala medier.

Ungdomssektionen har engagerat sig i hur medlemmarna ska känna sig trygga i sociala medier och tagit med värderingarna dit. US Pikör jobbar för att alla ska känna sig välkomna i stallet och bli väl behandlade. Medlemmarna får uttrycka sina åsikter och önskningar och ungdomssektionen anpassar sin verksamhet till dessa ofta genom sociala medier.

Under det speciella år som varit har ungdomssektionen anordnat spökjakt som livestreamades på instagram då medlemmarna var med och kommenterade. Många föräldrar var också med och tittade vilket bidrar till deras medvetenhet och engagemang i barnen/ungdomarna. Spöknatten marknadsfördes med genomtänkta och genomarbetade videoklipp i sociala media och blev väldigt uppskattad.

US Pikör har genomfört utbidningspass för Vi i stallet på distans via Google meet med ett 15-tal deltagare som har varit väldigt engagerade. Detta har bidragit till ökad kunskap om hästar hos de mellan 9 och 13 år.

Inför jul har ungdomssektionen gjort en digital julshow som visats nästan 700 gånger på youtube https://www.youtube.com/watch?v=_okdeLteJ4Q . Detta har uppskattats av medlemmarna då alla kan se den när som helst och för att även mor och farföräldrar som inte bor i närheten också kunnat få ta del av julshowen.

Det har varit ett speciellt år och US passade därför på att sprida lite extra glädje till jul genom en julklappsutlottning.

Under 2020 har US Pikör fokuserat på att fler medlemmar ska vara engagerade i aktiviteter och det har de verkligen lyckats med. Styrelsen i US Pikör har ett otroligt engagemang, ser medlemmarna och möter dem, är kreativa och påhittiga och framför allt lägger de ner mycket tid för att se till att alla har en trivsam tid i stallet. US Pikör är en ungdomssektion som har digitaliserat sin verksamhet då det ställts extra höga krav på det i år. De har till och med lyckats med ett ökat engagemang bland medlemmarna trots att de inte kunnat genomföra fysiska träffar. De är en nytänkande ungdomssektion med mycket hjärta och värme. Följ dem gärna på Instagram och Tiktok (sök på USPikör) och kolla in deras många fina, genomarbetade inlägg.