Hem / Förening/Ridskola / Trygg Ridsport

Trygg Ridsport

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Till stallet går man för att det är roligt, där ska du känna dig sedd och trygg. För att lyckas måste vi sträva efter att hålla ridsporten fri från alla former av kränkningar och agera på rätt sätt om något händer.

Läs mer om ridsportens trygghetsarbete här