Hem / Om ÖRF / Vision, värdegrund, verksamhetsinriktning

Vision, värdegrund, verksamhetsinriktning

Vår vision - Alla som ägnar sig åt hästsport ska vilja vara medlemmar i Östergötlands Ridsportförbundet

Verksamhetsidé

  • ÖRF är länken mellan Svenska Ridsportförbundet centralt och de lokala föreningarna.
  • Vi skall stödja våra klubbar och dess medlemmar
  • ÖRF skall utveckla ridsportens grenar och verka för god hästhållning
  • ÖRF ska verka för en trygg och säker verksamhet i stallet
  • ÖRF skall samordna ungdoms, utbildnings och tävlingsverksamhet i distriktet
  • ÖRF skall inspirera och motivera genom att lyfta fram förebilder på alla nivåer och ge goda förutsättningar att bedriva verksamhet på klubbnivå

Värdegrund

Hög säkerhet, etik och moral ska prägla all verksamhet med hästar.

God hästkunskap om hästars behov och beteenden.

Främja en rök och drogfri samt dopingfri miljö.

Respekt för individen, allas lika värde och motverka mobbing.

Följa och arbeta för Ridsportens ledstjärnor

Verka för god kunskap och gott omdöme i all hantering av hästar.

Verka för att tävlingsreglementet följs vid all tävlingsverksamhet.