Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / 07 / Nyhetsarkiv / Er vill vi hylla!


Er vill vi hylla!

Med pompa och ståt, med stående ovationer och med all konfetti i världen vill vi belysa hur värdefulla ni är för vår sport.

Årets Skånehäst 2020

" En person som genom sitt ideella engagemang inom skånsk ridsport gjort mycket bra, för många, under lång tid"

Priset för Skånehästen tilldelas Viveka Munck-Emond för hennes mångåriga engagemang inom ridsporten i Skåne. Under många år har Viveka varit engagerad i styrelsen i Dagstorpsortens RF. Där har hon bland annat medverkat till att genomdriva flera fälttävlanstävlingar då hennes hjärta tillhör den grenen. Utöver sitt engagemang i Dagstorportens RF är Viveka även engagerad i Landskrona Ridklubbs styrelse. Landskrona RK har de senaste åren genomgått en total renovering av sin anläggning inklusive byggt ett nytt ridhus med ordentlig servicedel. Viveka har bidragit med många ideella timmar för att detta ska bli verklighet. Utöver sitt engagemang i föreningar återfinns hon dessutom i distriktets utbildningssektion sedan 2013.  Viveka både driver och medverkar ständigt i olika utvecklingsprojekt inom skånsk ridsport. Hon är en MULTI ideell ridsportprofil som verkligen gör en positiv skillnad för RidsportSkåne!

 

Årets ungdomssektion 2019

Tack vare flera engagerade ungdomar i föreningen lyckades ni starta upp Sydslättens RF´s ungdomssektion igen som inte varit aktiv de senaste åren. Ungdomssektionen har haft en extra utmaning då det inte har funnits någon naturlig samlingspunkt för föreningens barn och ungdomar. Trots detta har de kämpat på och haft viljan att planera, genomföra och helhjärtat arrangerat käpphästtävling och luciashow. Till dessa aktiviteter har de även bjudit in barn och ungdomar från orten som inte tidigare har haft anknytning till hästar. Med stort engagemang, vilja, driv och kämparglöd kommer ungdomssektionen att arrangera fler spännande aktiviteter för barnen och ungdomarna, såväl på klubben som i Anderslöv.


Årets ungdomsledare 2019 

ALICIA GRENTZMANN, Klagshamns RF, gör mycket för sin klubb, inte minst har hon arbetat som ungdomsledare på sommarridläger, varit aktiv under en lång tid i ungdomssektionen där hon har bidragit med sin breda kunskap. Så fort hon blir tilldelad en uppgift tackar hon aldrig nej, med sitt driv och engagemang tar hon sig an uppgiften samtidigt som hon inkluderar och involverar andra på klubben. På ett pedagogisk och tydligt sätt sprider hon sin kunskap till såväl barn, ungdomar och vuxna på klubben. Med sin stora kunskap, driv och ideella engagemang är hon en sann förebild för såväl yngre som äldre medlemmar.


Nytt pris delas ut till den förening som har utbildat sig mest under 2019

Med engagemang och stort fokus på utbildning och vidareutbildning för såväl personal som engagerade ungdomar och vuxna har Malmö Ridklubb visat att de är ett föredöme i viljan att utveckla sin verksamhet. Malmö Ridklubb besitter nu än mer kunskap kring ledarskap, pedagogik och inte minst hästkunskap.  

För ett aktivt och stort deltagande i våra utbildningar under 2019 erhåller Malmö Ridklubb FEMTUSEN (5000) kronor att utnyttja till utbildningar arrangerade av Skånes Ridsportförbund under år 2020. 

 

Årets flest ridna km i distans 2019

Ebba Bota har tillsammans med Golden Question ridit hela 320 km och är därmed det ekipage som under 2019 ridit flest km i distans.