Ungdomssektionen

Svenska Ridsportförbundet är unikt när det kommer till ungdomars möjlighet att påverka såväl ungdomsfrågor som verksamheten i stort. 

Svenska Ridsportförbundet är uppdelat i 19 distrikt, varav Skåne är ett av de största. I varje distrikt finns en distriktsstyrelse och under den arbetar olika sektioner och kommittéer. I varje distrikt måste det precis som på klubbarna finnas en Ungdomssektion (US). På distriktsnivå kallas detta för DUS (Distriktets Ungdomssektion). DUS huvudsakliga uppgift är att stötta dig som är ung och aktiv inom ridsporten och skapa goda förutsättningar för den som sitter med i klubbens US.

DUS Skånes verksamhet utgörs främst av olika evenemang och aktiviteter såsom Ungdomsdagen, Vi i Stallet och US-Träffen. Varje år försöker vi också besöka några av distriktets klubbar för att se hur det fungerar i just er Ungdomssektion. De ungdomar som är med i DUS är ofta, eller har varit, aktiva i ungdomssektionen på sin klubb och ställer gärna upp som bollplank om ni behöver hjälp! Vi i DUS Skåne verkar också för att skapa kontakter och erfarenhetsutbyten mellan de olika ungdomssektionerna för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert arbete.

DUS har också en ordinarie plats i distriktsstyrelsen. Vår uppgift där är att föra de ungas talan och driva de frågor som kommer in till oss, vare sig det gäller ungdomssektionen eller t ex tävlingsrelaterade frågor. Vi kan genom vår plats i distriktsstyrelsen se till att Skånes ungdomar är med och påverkar ridsportens utveckling i distriktet.

Vår målsättning är att alla ungdomar ska veta vad DUS är, hur vi arbetar och vad vi kan göra för er. Vi ställer gärna upp om ni har några funderingar eller om det är något ni behöver hjälp med! Inget är för litet, eller för stort! Glöm inte att vi i DUS Skåne jobbar för Er ungdomar ute på klubbarna; Vi är alltid intresserade av att höra er åsikt!

Vill ni engagera er i DUS? Kontakta vår valberedning.

Mail: This is a mailto link        Facebook: DUS Skåne

DUS Styrelse 2021-2022

Felicia Lohff 

  Trällekilla RF  

Ordförande

  

-2023

e-post

Tova Persson 

  Burlövs RF  

Ledamot

 

2022-2024

 

Max Pihl 

  Ystad RK  

Ledamot

 

2021-2023

 

Ester Petersson

  Trelleborgs RF  

Ledamot

 

2022-2024

 

Ida Abrahamnsson  

  Löddeköpinge RK   Ledamot   2022-2024  

Clara Rantzer Pålsson

  Kristianstads RS   Ledamot   Fyllnadsval -2023  

Moltas Carlsson

  Dagstorportens RF   Ledamot   Fyllnadsval -2023  

Jennie Jönsson

  Ringsjöortens lant. RF   Suppleant   - 2023  

Linnea Danell 

  Löddeköpinge RK   Suppleant   - 2023  

Smilla Nanngård

  Åsbo PK   Suppleant   - 2023  

Josefina Holgersson

  Åsbo PK   Suppleant   - 2023  

 

Årsmötesinformation och handlingar

DUS Valberedning 2021/2022

Malin Ingvert

Dalby RF

  

Sammankallande

 

Nova Engå Söderholm

Kristianstad RK      

Andrea Nordgren

Ödåkra RS      

Cindy Denice Lindahl

Malmö RK      

Handlingar till årsmötet 2022.


Handlingar till årsmötet 2021.


Handlingar till årsmötet 2020.