Basutbildning

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. 

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Vi erbjuder denna kostnadsfritt för medlemmar i förening ansluten till Skånes Ridsportförbund genom samarbete med Sparbanken Skåne och Stiftelsen Gripen.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att Basutbildningen ska vara obligatorisk för ridsportens ledare.

 • Förbundskaptener och landslagsledare, utbildningstillfället ska vara gemensamt för landslagsledare från alla grenar.
 • Centrala förtroendevalda inklusive utskott och kommittéer
 • Centrala tjänstemän

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

 • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
 • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.
Stor utbildningsdag söndagen den 30 augusti och lördagen den 10 oktober på Scandic Star i Lund. 

Basutbildning 2020

Målgrupp: Basutbildning vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten, till exempel tränare, ridlärare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda. Rekommenderad ålder minimum 18 år.

Datum:  30 augusti OCH 10 oktober                

Plats: Lund, Scandic Star Tid: 9.00 - 16.00

Kurskostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i förening ansluten till Skånes Ridsportförbund då utbildningen delfinansieras med stöd från Stiftelsen Gripen, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Medlem i annat distrikt kan anmäla till kursen dock har medlem i skånedistriktet förtur. Medlem i annat distrikt betalar kurskostnad om 1000kr/person. 

OBS! Anmälan är bindande.
För mötet 30 augusti gäller: Om deltagare avanmäler mellan 3-20 augusti debiteras materialkostnader mm, om 200 kr. Om deltagare avanmäler efter den 20 augusti debiteras den faktiska kostnaden om 1000kr. Max 150 deltagare.Minst 20 deltagare krävs. 

För mötet 10 oktober gäller: Om deltagare avanmäler mellan 11-30 september debiteras materialkostnader mm, om 200 kr. Om deltagare avanmäler efter den 30 september debiteras den faktiska kostnaden om 1000kr. Max 50 deltagareMinst 20 deltagare krävs. 

Anmälan
30 augusti - FULLT!!

10 oktober -  Senast den 10 september via Denna anmälningslänk

Material: Kursmaterialet inklusive utbildningsplan och hemuppgift skickas till dig ca 2-3 veckor före utbildningsträffen.

Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av: webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och en fysisk träff 30 augusti. 

Innan utbildningsträffarna går du igenom följande kapitel i arbetsboken

 • Ridsporten Vill
 • Ridsportens organisation
 • Tävlingsreglementet I
 • Ledarskap; Jaget samt Jaget & Laget
 • Hemuppgift: Gör hemuppgiften ”Berättelser utan slut” på sid 10-12 i arbetsboken.
  Ta med dina tre uppsatser till den andra utbildningsträffen.

Utbildningsträffarna innehåller följande områden:

 • Ledarskap       
 • Kommunikation                                                 
 • I samspel med andra                                                               
 • Diskussion av hemuppgift                                  
 • Prestationsmiljöer                                              
 • Kunskapskontroll

Välkommen!

Stiftelsen Gripen logga

Sparbanken Skåne Logga