Hem / Utbildning och event / Ledarutbildningar / Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

  • utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • få kunskap om hur du som ung ledare kan bidra till ett positivt klimat i din
    verksamhet
  • utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Detta är de övergripande målen som kursdeltagaren ska ha uppnått vid avslutad kurs. Kursupplägget innehåller föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningar.

Kurs hösten 2021

Kursort: Lund

Datum         
Första delen av kursen, ULK I, är den 18-19/9 andra omgången, ULK II, 16-17/10 och sista omgången ULK III, 27-28/11

Kursledare    
Veronica Åkerström/Linn Albertsson/Johanna Holtenäs

Kursavgift     
6500:- (+100 kr vid efteranmälan)
  inkluderar alla tre stegen. För detta erhåller du kost, logi i flerbäddsrum, kursmaterial och ULK-jacka. Avgiften betalas direkt i samband med anmälan alternativt förskottsfaktureras klubben.

Anmälan är bindande.

Anmälningslänk 
Gäller alla TRE stegen
Sista dag för anmälan är den 19/8 2021. Stegen bygger på varandra kunskapsmässigt.

Hemuppgifter delas ut mellan kurstillfällena.                 

Övrigt       
Observera att deltagaren måste ha fyllt 15 år för att bli antagen till kursen. Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen.

Man måste delta på alla tre stegen för att få ett kursintyg.

Antal deltagare
20 st.  (minimiantal 15)

Kallelse
Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca. en vecka före kursstart.

Ytterligare upplysningar kan fås genom Skånes Ridsportförbund, tel. 046 – 529 10, 070-590 29 12. Deltagarna ska ha för avsikt att gå alla steg och är, fr.o.m. att anmälan skickats in, anmäld till hela kursen, alla steg under hösten 2021.

VÄLKOMNA!