Hem / Utbildning och event / Ledarutbildningar / Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

• utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor

• få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor

• få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap

• få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar

• utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv

• utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Detta är de övergripande målen som kursdeltagaren ska ha uppnått vid avslutad kurs. Kursupplägget innehåller föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningar.

Kurs hösten 2021
Mer information kommer inom kort.


Kurs hösten 2020

Kursort:         Lund och Skanör

Datum:          Första delen av kursen, ULK I, är den 26-27/9 andra omgången, ULK II, 29-30/5 och sista omgången ULK III, 3-4/7 (Reservdatum pga rådande smittläge 21-22/8)
Övernattning är valfri vid dessa kurstillfällen. Meddela detta vid anmälan.

Kursledare:    Veronica Åkerström/Linn Albertsson/Jessica Lindgren

Kursavgift      6400:- (+100 kr vid efteranmälan)  inkluderar alla tre stegen. För detta erhåller du kost, logi i flerbäddsrum kursmaterial och ULK-jacka. Avgiften betalas direkt i samband med anmälan alternativt förskottsfaktureras klubben.

Anmälan är bindande.

Anmälningslänk:  Gäller alla TRE stegen
Sista dag för efteranmälan är onsdagen den 2/9 2020. Stegen bygger på varandra kunskapsmässigt.

Hemuppgifter delas ut mellan kurstillfällena.                 

Övrigt:          Observera att deltagaren måste ha fyllt 15 år för att bli antagen till kursen.

Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen.

Man måste delta på alla tre stegen för att få ett kursintyg.

Antal deltagare:       20 st.  (minimiantal 15)

Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.

Ytterligare upplysningar kan fås genom Skånes Ridsportförbund, tel. 046 – 529 10, 070-590 29 12. Deltagarna ska ha för avsikt att gå alla steg och är i och med att anmälan skickats in anmäld till hela kursen, alla steg under hösten 2020.

VÄLKOMNA!