Hem / Utbildning och event / Grönt kort

Grönt kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. 

Följande åldersgränser gäller:

  • Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.
  • Alla mellan 13-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.
  • För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.

Ex. Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Aktuella kurser ute hos våra föreningar finner ni här.

Skånes Ridsportförbund arbetar kontinuerligt för att säkerställa våra medlemmars personuppgifter i enlighet med GDPR. Den uppdaterade integritetspolicyn innefattar förändringar bland annat gällande Grönt Kort-registreringar. 

Hos oss på Skånes Ridsportförbund är våra medlemmar i fokus i allt vi gör. Vi behandlar en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att administrera tävlingar, hålla kurser, registrera grönt kort eller förmedla viktig information.

I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss. Som ett led i att ytterligare säkerställa våra medlemmars personuppgifter har vi upprättat rutiner för att radera personuppgifter i enlighet med policyn.

Den största enskilda förändringen är gällande Grönt Kort-registrering.

  • Vi kommer efter årsskiftet 2019-2020 inte längre ha möjlighet att registrera gamla Gröna Kort i TDB som tagits innan 2011. Det innebär att trots att man tidigare haft ett fysiskt grönt kort så kommer man behöva gå om kursen/skriva om provet då vi inte längre kommer ha några gamla uppgifter sparade på att de blivit godkända i provet tidigare. För er som sparat det fysiska Gröna kortet finns möjlighet till registrering efter avlagd registeringsavgift. 
  • Ytterligare en förändring är att vi inte har möjlighet att spara personuppgifter på godkända kursdeltagare under obestämd tid. Detta medför att varje kursdeltagare måste skapa konto i TDB innevarande eller senast under nästkommande kursår. Om man inte gjort det kommer man även i detta fall behöva göra om kursen/skriva om provet.

 Läs mer om registrering av Gröna kort här.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt att det ska vara ett krav att deltagare på Svenska Ridsportförbundets grund- och fortbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet. Deltagare i grund- och fortbildning ska vid anmälan uppge vilken förening de är medlemmar i.

 

Länk till SvRF information om Grönt Kort m.m.