Hem / Förening / Bidrag och Stipendier

Bidrag och Stipendier

Här kan din förening söka bidrag 

Projektstöd för barn och ungdomsidrott - SvRF 

Utveckla din förening genom nya Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. 

Idrotten har en vision; Svensk idrott världens bästa. Från och med i år kan föreningar söka ett nytt projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott.  Idrottslyftet som begrepp och program har försvunnit och ersatts av projektstödet. Nytt för i år är att det finns två olika paket att söka.

Ridsportförbundet kommer att ha två ansökningsperioder, båda gäller för genomförande under 2020. 

Första perioden: 1 februari - 1 juni (samtliga sökbara områden)
Andra perioden: 1 september - 1 oktober (endast Utbilda ledare)
Läs mer.

Carl Jönssons understödsstiftelser 

Stiftelsernas huvudinriktning är att bedriva hjälpverksamhet genom att dela ut ekonomiska bidrag till behövande gamla eller sjuka, till barn och ungdomar för deras vård, utbildning eller fostran samt till behövande funktionshindrade. Stiftelsen vill gärna få in ansökningar från ridsportföreningar för att göra det möjligt för barn som lever i konsekvenserna av föräldrar med låg inkomst att ta del av livet med hästar.  

I början av maj ska ansökan vara inne. I december månad meddelas vilka som fått bidrag.   
Läs mer.

Sparbanksstiftelsen 

Stiftelsen ger bidrag till projekt som skapar värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Stiftelsen ska verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Men har även till uppgift att dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur. 

I Skåne finns fyra sparbanksstiftelser som verkar inom olika geografiska områden.  

Omfattar kommunerna: Bjuv, Burlöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge. 

Omfattar kommunerna: Eslöv, Kävlinge, Lund, Staffanstorp 

Omfattar kommunerna: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge 

Omfattar kommunerna: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad.  

Det går att söka medel två gånger per år. Vårens ansökningsperiod är öppen 1 februari till 31 mars och höstens ansökningsperiod är öppen 1 augusti till 30 september. 

Crafoordska stiftelsens huvudsakliga mål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran. 

I början av september ska ansökan för bidrag till övriga ändamål skickas in. I december månad meddelas vilka som fått bidrag. 

Läs mer.

För att kunna få pengar ur Arvsfonden måste projektet riktas mot minst en av deras målgrupper:  

  • Barn (0–11 år, med eller utan funktionsnedsättning)  

  • Ungdomar (12–25 år, med eller utan funktionsnedsättning)  

  • Personer över 25 år med funktionsnedsättning.   

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd:  

  • projektstöd, som ges till projekt 

  • lokalstöd för om- och tillbyggnad av lokaler.  

Varje typ av stöd har särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att ni ska få er ansökan beviljad. Läs vidare 

Handläggningen av en ansökan kan ta upp till ett halvår och görs genom särskilda ansökningsblanketter.  Läs mer 

Bidrag för den enskilde att söka 

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till barn upp till 18 år. Stödet kan gå till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller något annat som är viktigt för barnet. Bidragen söks från den lokala majblommeföreningen på din ort. På den här sidan hittar du mer information om hur du söker om pengar från Majblomman.