Hem / Förening / Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Uppgifter om medlemsantal ska rapporteras till Svenska Ridsportförbundet senast måndag den 15 januari 2021 via Idrott Online Klubb. Föreningsrapporten öppnar den 16 december 2020.

Rapportera in det antal medlemmar som föreningen har per den 31 december 2020, med åldersfördelning samt män/kvinnor.

Årsavgift till Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet fakturerar föreningen 112 kr per medlem samt 75,50 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen, baserat på inrapporterat medlemsantal 2020-12-31.

Alla antagna föreningar blir fullvärdiga medlemmar av förbundet, därför har ett krav införts att föreningen ska ha minst 25 medlemmar. Det innebär att Svenska Ridsportförbundets faktura baseras på minimiantalet 25 medlemmar även om föreningen har färre medlemmar.

Föreningsrapport
För att skicka in föreningsrapporten, gå in i administrationsmodulen. Klicka därefter på ”Årsrapporter” i vänstermenyn. Där finns sedan en knapp som heter ”Skapa föreningsrapport”, klicka där.

När ni öppnar föreningsrapporten så finns siffror som kommer från det antal som ni har i ert medlemsregister i IdrottOnline, stämmer inte dessa så kan ni ändra till korrekt antal innan ni skickar rapporten.

Lathund föreningsrapport (pdf)

Om dokumentet ser konstigt ut på skärmen, prova med att högerklicka på länken och spara ner filen på din dator.

OBS! Glöm inte att klicka på ”Skicka till SF” så vi ser att ni rapporterat.

Separat faktura kommer från Skånes Ridsportförbund. 

Årsavgift till Skånes Ridsportförbund
Medlemsavgiften till Skånes RF är uppdelad på två delar, en fast avgift på 1900 kr per förening samt en rörlig del på 30 kr/medlem*. 

Antalet medlemmar rapporterat per den 15 jan innevarande år ligger till grund för medlemsfaktureringen. De föreningar som inte har uppdaterat medlemsantalet innan 15 januari debiteras en extra avgift på 25% på den rörliga delen. Detta enligt styrelsebeslut.

*Årsmötet 2018-03-12 fastställde en oförändrad fast avgift per förening på 1900kr per år samt en höjning av den rörliga avgiften/medlem från 13kr/medlem till 30kr/medlem från och med 2020.

Läs mer om försäkringen här