Hem / Hästkraft / Inkludering / Hästkraft utan gränser i Österlen

Hästkraft utan gränser i Österlen

Österlens Ridklubb har genomfört projektet Hästkraft utan gränser i Österlen. Projektet syftade till att välkomna nyanlända barn och ungdomar, i första hand tjejer, till klubbens verksamhet. Målet var att ge en introduktion till och skapa engagemang för denna underbara sport och livsstil och samtidigt ge de nyanlända och asylsökande tjejerna en tillhörighet i ridklubben genom att möta redan aktiva ungdomar i föreningen. 

Genom projektet ville föreningen bidra till integration och inkludering genom att ge möjlighet för de nyanlända och asylsökande tjejerna att möta klubbens medlemmar kring ett gemensamt intresse i en trygg miljö. Österlens Ridklubb hade också förhoppningen att verksamheten skulle bidra till möjligheter att bygga upp sin självkänsla, utveckla sitt ledarskap, skapa ett socialt nätverk och även få en ny ingång till det svenska språket.

-          Stallet är också en fritidsgård dit man kan åka för att bara vara, pyssla med hästarna eller fixa i stallet även de dagar medlemmarna inte har ridlektion, men det är viktigt att lära känna någon i stallet för att kunna känna sig trygg och som en del av gemenskapen kring hästen, säger Lova Bergström som var projektansvarig.

 

Samling tillsammans med Lova Bergström som är projektansvarig. Österlens Ridklubb bild 1

Österlens Ridklubb är en av flera pilotföreningar i den satsning som Skånes Ridsportförbund gör för att inspirera och stödja ridklubbarna i Skåne att komma i gång med ett varaktigt integrations- och inkluderingsarbete. Det har varit en ganska lång process där Skånes Ridsportförbund tillsammans med Österlens Ridklubb diskuterat inriktningen och hur olika praktiska saker skulle kunna lösas. Redan från början identifierades en svårighet – att komma i kontakt med barnen och ungdomarna.  Tillsammans togs en kontakt med Simrishamns integrationssamordnare. I integrationssamordnarens team arbetade man bl.a. med uppsökande verksamhet i skolorna och genom ett lyckat samarbete med kommunen löste sig denna svårighet. För att få finansiering för att utveckla verksamheten påbörjades arbetet med att ta fram en ansökan till Skåneidrotten. Ansökan förankrades hos styrelsen, ungdomssektionen och med Simrishamns kommun.

 

Några av tjejerna väntar på sin tur att rida i det härliga solskenet. Österlens Ridklubb bild 2

Några andra svårigheter som diskuterades var språket och transport till och från ridskolan. Efteråt konstaterar Lova att inget av detta har mött svårigheter. Även om barnen varit knappt ett år i Sverige pratar de redan väldigt bra svenska och sedan hjälps man åt att förklara för varandra. Inte heller transporterna blev ett problem, bussarna fungerade alldeles utmärkt visade det sig. För att barnen skulle hitta rätt buss fanns det information om bussarna på den informationslapp som togs fram som Simrishamns kommun kunde använda i sin kontakt med tjejerna. En tanke med lappen var också att barnen skulle kunna informera sina föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet om verksamheten som ridskolan ville erbjuda.

Den första träffen var en informationsträff där Lova berättade om vad projektet innebar. På träffen var också Ungdomssektionen med.

Det fanns inget krav på medlemskap och genom att projektet finansieras genom Skåneidrotten var alla deltagare försäkrade genom Folksam. För tio tillfällen varannan fredag under våren 2017 betalade deltagarna en avgift på 100 kronor, i övrigt finansieras verksamheten genom Skåneidrottens medel.

Eftersom vårsolen var framme red tjejerna ute för första gången. Österlens Ridklubb bild 3

Träffarna varannan fredag fylldes med olika innehåll. Ibland var det bara ridning och ibland var det teori och ridning. I ridningen används de trygga nybörjarhästarna och tjejerna turades om att rida. Tjejerna från ungdomssektionen hjälpte till att leda hästarna, förklarade och visade det som Lova gav instruktioner om.

När Skånes Ridsportförbund var på besök möttes vi av nyfikna och fnittriga tjejer. Alla berättade att de är från Afghanistan men från olika städer. De flesta går på samma skola inne i Simrishamn men en av tjejerna går på skolan i Borrby och hon kände inte de andra sedan tidigare. Flera av tjejerna i ungdomssektionen går på samma skola i Simrishamn som de nya tjejerna. De kände inte varandra tidigare, men nu så känner de igen varandra även i skolan.

Förutom tjejerna så är det en kille med denna gång som är lillebror till en av tjejerna. Han undrar varför det bara är för tjejer och vill jättegärna prova han också. Lova säger att självklart kan han också få prova.

 

Ungdomssektionen hjälper till med stiglädren. Österlens Ridklubb bild 4

 

Att sätta sig på en häst är för en del helt självklart, för andra handlar det om att övervinna en rädsla för ett stort djur. En av tjejerna var riktigt nervös innan men ville så gärna och var så glad och stolt när det hela var avklarat och ville gärna prova igen! Nästa gång blir redan om en vecka till allas glädje.

Det som kanske varit en svårighet som inte förutsågs var möjligheten att kommunicera t.ex. om en tid skulle behöva ändras eller om någon inte kan komma. Alla barnen har inte mobiler eller tillgång till mail. Men barnen kan berätta för varandra i skolan och Simrishamns kommun kan också hjälpa till att påminna om när det är dags att åka till stallet igen. De som har mobiler fotograferar av tavlan där Lova satt upp nästa tid.

 

Lova informerar om nästa träff. Österlens Ridklubb bild 5

-          Jag hoppas att det ska skapa integration och att de här tjejerna vill fortsätta rida, att de vill fortsätta komma hit, vara i stallet med oss och kan se stallet som den fristad som vi som redan är här ser det som, säger Lova.

Satsningen var uppskattad av deltagarna och resulterade även i att en av tjejerna har fortsatt i den ordinarie verksamheten.

 

Häng vid ridbanan -  ett sätt att umgås. Österlens Ridklubb bild 6