Hem / Hästkraft / Inkludering / NAD på LCR

NAD på LCR

Rapport från Skånes Ridsportförbunds besök 2016

NAD-aktivitet på LCR

 

Skånes Ridsportförbund blev kontaktade av NAD-konsulenten Sofie som undrade om vi visste någon ridklubb som kunde erbjuda NAD-aktivitet för några nyanlända vuxna som var intresserade av ridning i närheten av Lund.

 

 

Eftersom Lunds Civila Ryttarförening (LCR) redan hade verksamhet för nyanlända barn och unga vände vi oss till dem med en förfrågan som de genast sa ja till. Under fem veckor träffades deltagarna en gång i veckan för att lära sig mer som hästar, ridning och föreningslivet.

 

Bland deltagarna var det ingen som tidigare hade ridit så allt från att gå in till hästen till att sitta upp i sadeln var helt nytt. Det fösta mötet var nog lite skrämmande. Stora hästar som rörde sig och läste av osäkerheten när de kom in med borstar och hovkratsar.

 

Från början var det sju som var med men av olika anledningar så var det tre som fullföljde hela vägen. Då de flesta hade varit en ganska kort tid i Sverige hade de ännu inte hunnit lära sig så mycket svenska. Att träffas i stallet är också en möjlighet att öva på språket, men för att undvika missförstånd vad gäller säkerheten fanns även en tolk på plats som kunde förtydliga informationen om hur man hanterar hästar. Aiman från Cityidrotten i Landskrona ställde upp som tolk. Han har också erfarenhet från ridverksamhet genom att ha deltagit i ett av projekten som Viarps Kör- och ridklubb drivit.

När Skånes Ridsportförbund besöker LCR igen vid tredje tillfället har det redan hänt mycket. Vant rör de sig i stallet, in i sadelkammaren för att hämta borstar, sadel och träns. Osäkerheten är som bortblåst. Alla går lugnt och säkert in till sina hästar, hälsar på dem och säger några ord. De har redan hunnit hitta sina favorithästar. Borstning går hur enkelt som helst och att sadla och tränsa på egen hand är en självklarhet.

 

Den sista gången får de visa upp vad de lärt sig i ridningen och även tolken Aiman som varit med alla gånger för att hjälpa till med språket fick pröva att sitta upp. Skritt, trav och halt och olika vägar på ridbanan hann de lära sig på fem gånger vilket är mycket bra jobbat utöver baskunskap om att göra i ordning hästen före och efter ritt. Tre av deltagarna blev intresserade av att fortsätta med hästar, men kostnaden är för stor just nu. Kanske får de möjlighet längre fram i sin etablering och någon av dem undrade om det fanns möjlighet för deras barn att rida.

 

 

Nå ut med information genom Integration i förening

Modellen Integration i förening har utvecklats för att genom föreningslivet underlätta introduktion och integration av nyanlända i det svenska samhället.

Föreningslivet med sin rika flora och sina många mötesplatser är ett utmärkt forum för att binda ihop det nödvändiga med det roliga – att lära sig med och av varandra medan man utövar sin hobby. Delaktighet i föreningslivet kan skapa bättre förutsättningar för nyanlända att lära sig samhällets koder, prata svenska i vardagen samt skapa ett kontaktnät och därigenom få större möjligheter att påverka sin livssituation. Samtidigt kan det öka effekten av kommunens introduktionsprogram.

Inom ramen för Partnerskap Skåne erbjuds modellen till intresserade kommuner i Skåne som ett komplement till lokala initiativ. Syftet är att skapa fler kanaler till delaktighet för nyanlända. Metoden är att ge SFI-deltagare information om det svenska föreningslivet och därefter matcha enskilda nyanländas fritidsintressen med lokala föreningars utbud. Samtidigt behöver det skapas förutsättningar hos föreningarna att möta intresserade nyanlända.

Hör mer er kommun om de arbetar med detta och hur ni kan bidra.

Läs mer på www.natverket.org. eller http://natverket.org/wp-content/uploads/Projektbroschyr_-_Integration_i_f%C3%B6rening.pdf