Hem / Hästkraft / Inkludering / Ringsjöortens RK

Ringsjöortens RK

För att nå nya målgrupper och för att öka öppenheten och främja en inkluderande verksamhet har Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening drivit ett projekt under hösten 2017 med stöd av Skånes Ridsportförbund och med finansiering från Skåneidrotten. Projektet riktade sig särskilt till nyanlända barn och ungdomar. Föreningens ungdomssektion, RUS, hade en central roll i projektet.

 

Ungdomssektionen är beredda att hjälpa till när hästarna ska göras i ordning.

Varje lördagsförmiddag under hela höstterminen har barnen och ungdomarna fått möjlighet att rida, lära sig om hästar och träffa ungdomarna i föreningen. Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening ser detta som ett sätt att presentera sin verksamhet för barn och unga som annars inte har så lätt att hitta dit. Syftet var att barnen och ungdomarna, som kommer främst från Syrien, skulle få en möjlighet att lära känna stallet, hästarna och övriga medlemmar i föreningen.  Det är också ett tillfälle att få öva språket och bli bekant med föreningslivet. Om någon tycker att det känns som att hästar och ridning är rätt sport för dem så hoppas föreningen att det ska finnas möjlighet för alla som vill att fortsätta rida.

-          Vi ser redan nu att det finns några som verkar ha fastnat för ridning och som dessutom har talang, säger Ulrika Strehlenert som är en av initiativtagarna från föreningens styrelse. Vi hoppas att vi ska kunna hitta möjlighet för dem att fortsätta rida hos oss.

När Skånes Ridsportförbund är på besök denna lördag har barnen redan hunnit lära sig att trava och rida lätt samt en del av ridvägarna. Idag håller några från RUS i lektionen som en del av den ungdomsledarutbildning de gått genom Skåneidrottens Plattformen – barn och ungdom. De har planerat och förberett på egen hand och genomförde lektionen helt själva, även om det fanns back-up på plats. Dagens övning bestod av en cavalettibana med övergångar mellan skritt och trav. Det är inte alltid lätt att ge instruktioner, men eleverna som hunnit bli vana fixade det galant ändå.

-          RUS har en viktig roll i vårt projekt säger Monica som också är en av initiativtagarna. Utan dem skulle det inte bli någon inkludering. Det har också gett ungdomarna i RUS en möjlighet att utveckla sig som ungdomsledare.

Ungdomsledarna får som avslutning på kursen pröva att hålla i en lektion.

I stallet och på läktaren finns barnens föräldrar också med. På läktaren ges tillfälle att förutom heja på barnen att också få prata och umgås med varandra.

Projektet kom igång ganska snabbt. Föreningen kontaktade Skånes Ridsportförbund för att höra hur de skulle kunna skapa ökade möjligheter för nyanlända att börja rida. Vid ett möte diskuterade föreningen olika möjligheter tillsammans med Skånes Ridsportförbund och kom fram till en modell för verksamheten och med stöd från distriktet togs en ansökan fram. Föreningen fick också hjälp att hitta rätt kontakter i kommunen. Kommunen har sedan hjälpt till med att nå ut med information till de nyanlända familjerna. Skåneidrottens snabba hantering av ansökan bidrog starkt till att allt kunde komma igång väldigt snabbt och gå från ord till handling.

-          Viktigast i arbetet med att nå ut till familjerna blev Mohammed som hade en NAD-aktivitet hos oss i våras berättar Monica. Han har varit ovärderlig i arbetet med sin entusiasm och sina erfarenheter och inte minst språket.

NAD betyder Nätverk Aktivitet Delaktighet och är ett projekt som drivs av Nätverket för idéburen sektor i samverkan med länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, kommuner och arbetsförmedlingar och lokala idéburna organisationer. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för etableringen. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening kontaktades av NAD konsulenten som undrade om de hade möjlighet att ordna en aktivitet för en person som var särskilt intresserad av hästar. Föreningen ordnade en NAD-aktivitet där Mohammed en gång i veckan fick möjlighet att rida under 5 veckor. Efter NAD-aktiviteten ville Mohammed fortsätta rida och nu har de ordnat med en sådan möjlighet. Mohammed har fortsatt att engagera sig i föreningen och har bl.a. kunnat vara tolk när det har behövts. Mohammed har också blivit en ideell kraft att räkna med och har varit med som funktionär vid föreningens tävlingar och allt annat som ska fixas i stallet som har renoverats under sommaren.

 

 

Många kluriga svängar och övningar med stöd från föräldrarna på läktaren