Hem / Hästkraft / Respekt!

Respekt!

Respekt! – för häst och människa

En värdegrund är en vägledning för hur vi vill att vi ska bemöta varandra, hästen och vår omgivning. Den är ett viktigt kitt för att ”binda ihop” en verksamhet, för att tydliggöra gemensamma värderingar och skapa ett gemensamt förhållningssätt inom föreningen. Dessutom är det ett krav för att bli en kvalitetsmärkt ridskola.

-För att kunna utvecklas som ryttare är det viktigt att både häst och människa mår bra. Det är särskilt viktigt att vi skapar en trygg miljö för våra unga ryttare och att vi vågar säga ifrån och agera när det inte är så, säger Maria Sånesson, kanslichef på Skånes Ridsportförbund.

-Ett aktivt värdegrundsarbete är avgörande för att kunna skapa en trygg miljö och för att förebygga och ha beredskap om något skulle inträffa som innebär att ryttare och häst inte respekteras, säger hon.

Skånes Ridsportförbund har genomfört en särskild satsning för att inspirera och stödja föreningarna i sitt värdegrundsarbete. Genom Respekt! steg 1 och 2 har ett tiotal föreningar fått möjlighet att konkret arbeta vidare med föreningens värdegrund och hur man kan hålla den levande. Ni kan ta del av några av föreningarnas arbete här på hemsidan.

Erbjudande

För er som inte haft möjlighet att delta i steg 1 och 2 erbjuder Skånes Ridsportförbund en gratis Kick-off på hemmaplan där ni kan välja fokus för träffen utifrån var ni befinner er i er förening.

Hör av er till kansliet så lägger vi upp en träff utifrån era behov och önskemål. 

Ni kan också få stöd från er konsulent från RF-SISU Skåne att ta fram värdeord och en handlingsplan för att hålla värdegrunden levande i den dagliga verksamheten.

 

Inspireras av andra föreningar

Här nedan kan ni läsa mer om hur några av våra föreningar har arbetat med värdegrunden i sin förening.

Om ni redan har ett aktivt värdegrundsarbete – hör av er! Vi vill gärna ta del av era erfarenheter och sprida dem vidare som inspiration till andra föreningar!

Trygghetsråd och förebyggande arbete i Helsingborgs fältrittklubb

Ridsportens hus är en fantastisk anläggning som rymmer både ridskola, ridgymnasium och ett medlemsstall samt tävlingsverksamhet. Här pågår aktiviteter i stort sett hela tiden. Det är en stor verksamhet med många möjligheter, stor ideell kraft och engagerad personal, men också en utmaning att få samman alla delar till en helhet. Att tillsammans skapa ett gott klimat för är inte lätt när det både är många aktiva och flera olika verksamheter. [...]
Läs mer

 

Värdegrund – grunden för Staffanstorps Ridsportförening

När vi kommer till Staffanstorps Ridsportförening är verksamheten i full gång. I ridhuset tränar en ridlekisgrupp på ridbanans vägar, bl.a. på att vända snett igenom. Barnen är mellan 4 och 6 år gamla och får hjälp av sina föräldrar som leder hästarna. Pernilla Karlsson som är ridskolechef uppmanar dem att stäcka ut handen så långt de kan och nudda bokstäverna så att vägen blir så noga som möjligt. Inte alltid lätt när man är liten och armarna inte räcker till, men de kämpar. I bakgrunden finns en stor banderoll med klubbens värdeord – Hänsyn - Öppenhet-  Gemenskap- Glädje. [...]
Läs mer

 

Södra Sallerups RF

Under vintern 2016/2017 tog Södra Sallerups Ryttarförening utanför Malmö ett beslut – att aktivt börja arbeta med en sund värdegrund inom ridsporten och sätta tydliga värderingar för föreningen. Med SISUs Marie Hilmersson som facilitator anordnades en stor workshop under ett medlemsmöte, där medlemmarna fick möjlighet att både individuellt och i grupp reflektera över värdeord, önskad känsla inom föreningen och sätta motiveringen om Södra Sallerups Ryttarförening skulle vinna priset ”Årets förening” om 10 år. [...]
Läs mer...