Hem / Hästkraft / Respekt! / Helsingborgs fältrittklubb

Helsingborgs fältrittklubb

Trygghetsråd och förebyggande arbete i Helsingborgs fältrittklubb

Ridsportens hus är en fantastisk anläggning som rymmer både ridskola, ridgymnasium och ett medlemsstall samt tävlingsverksamhet. Här pågår aktiviteter i stort sett hela tiden. Det är en stor verksamhet med många möjligheter, stor ideell kraft och engagerad personal, men också en utmaning att få samman alla delar till en helhet.

ridsportenshus

Ridsportens hus – en stor och trevlig anläggning med utrymme för många aktiviteter.

Att tillsammans skapa ett gott klimat för är inte lätt när det både är många aktiva och flera olika verksamheter. Ett värdegrundsarbete gjordes också för några år sedan och ledorden är gemenskap, engagemang, och kompetens. Ledstjärnan är att genom samspel mellan människor och hästar skapa en gemenskap där alla kan utvecklas, trivas och ha roligt tillsammans. Ibland kan ord göra stor skillnad t.ex. så ändrades namnet ”privatstallet” till ”medlemsstallet” för några år sedan vilket gjorde att man fick en helt annan syn på privatstallet, det blev inte längre ”privat” utan mer en del av klubben. Det är många ridklubbar som precis som Hfrk har en värdegrund och som gjort ett bra arbete för att få den på plats, men är man beredd när något inträffar?

Styrelseledamot, ridskolechef_hfrk

Katrin Bornebusch, styrelseledamot, och Åsa Lannefors, Ridskolechef framför den gemensamma ledstjärnan.

När det inträffade en händelse i verksamheten hade man inte någon handlingsplan för hur det skulle hanteras vilket ledde till att allt blev mycket mer komplicerat och långdraget än vad det hade behövt bli, vilket förstås innebar att det blev ännu jobbigare för alla inblandade. Det blev dock ett uppvaknande och med hjälp av Hiso (Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation) och Skåneidrotten fick de ett väldigt bra stöd. Arbetet kring händelsen ledde till att ett permanent Trygghetsråd skapades bl.a. genom ett tips från Skåneidrotten om att Lugi handboll hade ett Trygghetsråd. Trygghetsrådet består av en representant från styrelsen, en från ridskolan, en från ridgymnasiet och en från medlemsstallet.

-          Vi var inte förberedda förut innan Trygghetsrådet skapades, säger Katrin Bornebusch som är styrelsens kontaktperson för ridskolan och ungdomssektion i Trygghetsrådet.

Nu vet alla vad de ska göra om något inträffar. Först ta reda på vad som hänt. Rör det ett barn eller en ungdom tas kontakt med föräldrarna, om det inte är så att det är föräldrarna som är inblandade i det som hänt. Om det är något allvarligt som rör barn och unga tas kontakt med socialtjänsten och saken kan också polisanmälas om något olagligt misstänks. Handlar det om vuxna är proceduren densamma men socialtjänsten kontaktas inte. När en fråga hamnar i Trygghetsrådet är det inget som sprids i organisationen. Det är viktigt att inte smutskasta och prata vitt och brett kring de frågor som hamnar hos Trygghetsrådet. Visst kan man behöva informera om det sker en förändring, t.ex. om någon blir tjänstledig i väntan på utredning eller liknande, men både Åsa och Katrin understryker vikten av att inte döma någon förrän utredningen är klar.

-          Svåra frågor är aldrig lätta, men nu är vi mer förberedda och det ger en enorm trygghet, säger Åsa som är ridskolechef på Helsingborgs Ridskola och representant i Trygghetsrådet.

Till trygghetsrådet kan alla vända sig, både vuxna och barn, om det är något som inte är bra eller om det har hänt något. En affisch med information om Trygghetsrådet finns uppsatt i cafeterian.

 Det är en stor trygghet att alla i Trygghetsrådet och övrig personal och styrelsen vet vad de ska göra om något händer. Det är bara vuxna som sitter med i Trygghetsfrågorna då det skulle bli för tungt ansvar för t.ex. ungdomssektionen. Däremot är Ungdomssektionen ett viktigt led, de hör och ser mycket och kan sedan föra det vidare till Trygghetsrådet om det skulle behövas. Ungdomsledarna är viktiga ambassadörer och förebilder och genom Ungdomsledarkursen (ULK) får de alla de verktyg som de behöver. Från klubben försöker de att fånga upp de ungdomar som vilar på värdegrunden till att bli ungdomsledare.

skylt_hfrk

I cafeterian finns skyltar med alla ledord uppsatta, gemenskap, kompetens och engagemang.

Efter Ridskolekonventet har Trygghetsrådet arbetat vidare med värdegrunden och information om vad trygghetsrådet är för något. De började fundera på om de hade nått ut till medlemmarna och de aktiva, det kanske inte räckte med en affisch och information på hemsidan?

 Denna termin har de lagt in diskussion om värdegrunden i teoripassen. De anpassar diskussionerna till olika åldrar och det går bra att prata även med de allra minsta om värdefrågor. Frågor som att vad innebär det att hjälpa någon kan tas upp. Om någon t.ex. sätter benskydden fel vad göra man då? Hur känns det om någon skrattar åt att man gjort det? De pratar också om vad det betyder om man hälsar på varandra och hur det skulle kännas om någon inte hälsade.

-          Det har varit väldigt roligt att prata med barnen och de är vana vid att prata värdegrundsfrågor från skolan. Det kanske blir mer överraskande för de vuxna som lätt tror att det finns ett problem för att vi tar upp frågan och först efter ett tag förstår att det är ett förebyggande arbete, säger Åsa.

Även på de stallmöten som de har regelbundet 2-3 gånger per termin i medlemsstallet har värdegrunden diskuterats. Här har de försökt komma ifrån meddelanden på sms eller på anslagstavlorna, i stället ska de prata med varandra om saker som det behöver påminnas om eller som inte fungerar.  Vidare kommer Hfrk:s årsmöte att inledas med värdegrunden som ett sätt att påminna om den och visa att den är viktig. Styrelsen kommer innan årsmötet ha ett förberedande möte för att diskutera hur de vill jobba med värdegrunden framöver. Eventuellt kommer värdegrunden att revideras något. Då omvärlden hela tiden förändras så kanske det finns något man vill lägga till, t.ex. kring sociala medier och användning av mobiltelefoner inom verksamheten.

-          Att se över värdegrunden bör vara något man gör regelbundet för att den ska hållas levande och kännas aktuell, säger Katrin.

affisch_hfrk

Affisch med information om värdegrunden och trygghetsrådet.