Hem / Hästkraft / Respekt! / Staffanstorps Ridsportförening

Staffanstorps Ridsportförening

Värdegrund – grunden för Staffanstorps Ridsportförening

När jag kommer till Staffanstorps Ridsportförening är verksamheten i full gång. I ridhuset tränar en ridlekisgrupp på ridbanans vägar, bl.a. på att vända snett igenom. Barnen är mellan 4 och 6 år gamla och får hjälp av sina föräldrar som leder hästarna. Pernilla Karlsson som är ridskolechef uppmanar dem att stäcka ut handen så långt de kan och nudda bokstäverna så att vägen blir så noga som möjligt. Inte alltid lätt när man är liten och armarna inte räcker till, men de kämpar. I bakgrunden finns en stor banderoll med klubbens värdeord – Hänsyn - Öppenhet-  Gemenskap- Glädje.

 skylt_sr

 Ridlekisgruppen med deltagare mellan 4-6 år som övar ridvägarna. Banderollen med föreningens värdeord finns i ridhuset som en påminnelse.

Under 2016 tog Staffanstorps Ridsportförening fram en ny värdegrund och en ny verksamhetsidé. Hur startar ett sådant arbete? Vad är det som gör att man kommer igång? Jag frågade ridskolechefen Pernilla Karlsson.

-          Det hela började egentligen med att jag gick SRL II och var på Skånes Ridsportförbunds Ridskolekonvent för 2 år sedan, säger Pernilla.

På Ridskolekonventet lyssnade de bl.a. på Lotta Löfstrand (Verksamhetschef Örebro Fältrittklubb) som har goda kunskaper om bl.a. ekonomi- och föreningsfrågor och varit utbildare på SRL och Hippologutbildningen. Temat var bl.a. mål för verksamheten, vilka policydokument som finns på plats och arbetsmiljöarbete.

-          Ridskolekonventet blev lite av ett startskott med inspiration för min del, men styrelsens engagemang i frågan blev avgörande, berättar Pernilla.

Våren 2016 bjöd Staffanstorps Ridsportförening in Lotta Lövstrand för att leda ett processarbete kring både strukturfrågor och de lite mer mjuka frågorna. I processarbetet deltog all personal, styrelsen, tävlingskommittén, valberedningen och ungdomssektionen. Processarbetet sträckte sig över två dagar. Första dagen var alla med och var och en fick bl.a. välja tre saker som de tyckte var viktiga för verksamheten. Allas viktiga saker delades sedan in i grupper utifrån Målstegen. Sedan gjordes handlingsplaner för alla de olika områdena under den andra dagen då styrelsen arbetade vidare tillsammans med ridskolechefen.

-För oss kändes det självklart att alla skulle vara med i processarbetet, säger ordförande Lotta Fransén.

Någon månad senare träffades styrelsen och ridskolechefen igen för att arbeta vidare med att sätta samman en verksamhetsidé som sedan remitterades till Ungdomssektionen och Tävlingskommittén. Allas förmågor tas till vara i arbetet, Christel Andersson som sitter med i styrelsen är en bra lyssnare som snappar upp vad alla pratar om och utifrån alla diskussioner och tidigare värdegrund satte hon orden på pränt och fick fram ett utkast till värdegrund och de värdeord som bäst speglade verksamheten och den verksamhetsidé som utarbetats. Det blev dessutom en trevlig träff då de bad Micke i styrelsen, som är krögare, fixa några mackor. Vilka mackor det blev!!! Härliga smörrebröd!

 logga_värdegrund_sr

SR:s nya logga och verksamhetsidé.

-          Jag lyssnar och snappar upp och skriver ihop och jag tror att det många gånger blir enklare att komma till beslut om det finns ett förslag att utgå i från, säger Christel.

Parallellt med detta arbetades också en ny logo fram och på Julshowen vid lucia släpptes logon och banderollen med värdeorden avtäcktes. Ungdomssektionen utmanade styrelsen på Gymkhana iförda tröjor med logon på - det blev en hit! (styrelsen vann)

Värdegrunden finns uppsatt på alla dörrar som en påminnelse, men föreningen vill hålla den levande och funderar nu på att värdegrunden ska tas upp med alla ridgrupper som ett naturligt inslag i verksamheten.

Denna regniga och dimmiga januaridag då jag är på besök har några från personalen, styrelsen och ungdomssektionen samlats för brainstorming kring möjliga projekt under 2017. För att hålla värdegrunden levande funderar föreningen och Ungdomssektionen på att eventuellt börja med Tjejsnack som de hört att Väsby Ridklubb i Upplands Väsby arbetat med (läs mer om det nedan). Vi pratade också om hur föreningen skulle kunna komma igång med ett integrationsarbete och jag kunde berätta hur andra klubbar arbetar med integration (läs mer på vår hemsida länk)

Det finns kraft, öppenhet, gemenskap och glädje i mötet med Staffanstorps Ridsportförening.

-          Arbetet under 2016 har skapat en större öppenhet i styrelsens arbete och vi känner att vi genom arbetet fått en större gemenskap. Vi hoppas att Ungdomsstyrelsen känner samma sak säger Lotta med ett hjärtligt skratt.

De berättar också vilket fantastiskt engagemang som finns från medlemmarna. På fixardagarna kommer hur många som helst och allt går så lätt att fixa då. Det krävs förstås en hel del förarbete, men det ger resultat. Nya staket runt anläggningen fixades på bara några timmar när föräldrar och aktiva slöt upp med skruvdragare och assistans med traktor för att banka ned pålarna och skruva plankor. Varje termin har de föräldramöte. Inbjudan går ut i god tid, alla får fylla i en enkät vid mötet om vad man vill hjälpa till med och vilket tillfälle man vill komma. De har också satt upp en maxtid på 2 timmar. Givetvis är fikan central och flera kommer gärna på det tillfället de inte anmält sig till bara för att det är så roligt. Innan fixardagen skickar de ut information till alla om vad de behöver ta med sig t.ex. spadar, skruvdragare och krattor.

 fixardag_Sr

Stor uppslutning till fixardag – fångat från ovan!

Den nya loggan, värdegrund och värdeorden pryder den fina kalendern för 2017 där årets aktiviteter redan finns ifyllda, datumen för fixardagarna står förstås redan i kalendern men det känns som att den kommer att fyllas med ännu mer.

 kalender_sr

Kalender för 2017- pryds förstås av bilder på de fina ridskolehästarna som fotograferats av ungdomssektionens duktiga fotografer Johanna, Mathilda och Tess.