WE-kommitté

Ordförande
Lotta Nilsson

Ledamöter
Maria Hill
Catarina Wixell
Para-representant  Vakant