Hem / Tävling & Träning / Grenar / Fälttävlan / Fälttävlanskommitté

Fälttävlanskommitté

Vårt uppdrag

•Tillvarata och bevaka de skånska klubbarnas intressen behov och synpunkter i avseende fälttävlan och i samråd med SkRF:s tävlingssektion föra fram och driva dem i lämpliga forum. 
•Ansvara för att det finns goda möjligheter till en bra tävlingsverksamhet enligt förbundets normer med de åtgärder som så krävs, exempelvis samordning, utbildning, styrning, träffar och satsningar. 
•Inom sig utse aktiv grenledare som ansvarar för grenens utvecklingsarbete. 
•Tillse att utbudet av utbildningar svarar upp mot klubbarnas och distriktets behov av funktionärer. 
•Driva och utveckla bredd- och talangsatsningar. 
•Arbeta efter den handlingsplan och budget som godkänts av Skånes Ridsportförbunds Tävlingssektion för sin verksamhet. 

Fälttävlanskommitté

Lars Christensson, ordförande

Aminda Ingulfsson

Anette Berg