Hem / Aktuellt / Distriktet / Gällande råd och restriktioner

Gällande råd och restriktioner

Uppdaterad information 5 mars: Tillfälligt nationellt tävlingsstopp. Gällande råd och restriktioner kring covid-19 och EHV-1 påverkar ridsporten och våra verksamheter.

Uppdaterad information 5 mars 2021

Tävlingsverksamheten i Sverige tar en paus under mars månad. Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse beslutade på fredagen att alla tävlingar i Sverige ställs in med start måndagen den 8 mars. Tävlingsstoppet gäller till att börja med till den 28 mars, men kan förlängas.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd, och taget efter en stark rekommendation från internationella ridsportförbundet, FEI, och Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär. I dagsläget finns ingen utbredd smitta av EHV-1 i Sverige, men trots information om smittförebyggande åtgärder, isolering av hästar som kommer hem från resa i Europa, och kontakter med veterinärer, finns en ökad risk för ett utbrott av EHV1-smitta även i Sverige.

Europa har drabbats av ett allvarligt utbrott av ekvint herpesvirus (EHV-1) med feber och/eller neurologisk sjukdom, samt kan ge missfall hos dräktiga ston, sk virusabort.

Smitta med koppling till utbrottet i Valencia, Spanien, har sedan konstaterats i flera europeiska länder inklusive Sverige. Ett hundratal hästar från flera nationer inklusive Sverige hålls för närvarande i karantän på tävlingsområdet i Valencia. De hästar som kommit hem till Sverige från Spanien är isolerade, ryttare och hästägare informerade, och i kontakt med Svenska Ridsportförbundet.

I Sverige finns dessutom, enligt SVA, en handfull konstaterade fall av EHV-1 som inte har koppling till utlandsresor. Antalet fall är inte fler än vad som brukar inträffa under vintern.

Förutom att FEI ställt in alla internationella tävlingar i tio länder i Europa, har ett flertal länder i Europa stängt ner sina nationella tävlingar fram till och med den 28 mars 2021. I södra Europa avslutas nu i förtid de stora tourerna i hoppning i Spanien, Portugal och Italien under helgen, vilket innebär att hästar och ryttare börjar ta sig hem.

Vi kan alltså förvänta oss ett stort antal inresande av hästar som potentiellt blivit utsatta för smitta. Den typ av EHV1-virus som nu sprids verkar vara aggressivt och smitta snabbt. Beslutet, grundat på försiktighetsprincipen, är taget för att skydda hästarnas välfärd och minska risken för smittspridning i landet.

 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Hör av er om ni har frågor eller funderingar

 • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 0703-545423
 • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa LindbomThis is a mailto link, 0703-545492.

Uppdaterad information 26 februari 2021

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten.
 
Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige. Detta, i kombination med en ökad förekomst av de virusvarianter som bedöms ha ökad smittspridningspotential, gör att Folkhälsomyndigheten tar till fler åtgärder för att bromsa smittspridningen.
 
Än har myndigheterna inte satt något slutdatum för tävlingsstoppet. Men Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse gör bedömningen att beslutet i första hand gäller till och med den 31 mars. Nya beslut inför perioden efter 31 mars tas därefter löpande två veckor i taget.
 
Svenska Ridsportförbundet har i dagarna också lämnat remissvar på regeringens förslag om ett nytt system som ska möjliggöra för mer träffsäkra regler som kan påverka idrotten. - Det handlar om den differentiering i bedömningen av olika idrotter och tävlingar som vi har jobbat aktivt och länge med att få till, säger Ulf Brömster.
 

Serier i Småland
Utifrån ovanstående information har Smålands Ridsportförbund beslutat att ställa in samtliga av vårens serier i hoppning och dressyr. Det omfattar: 

 • Hoppning
  • Division 3 ponny
  • Division 3 häst
  • Gärdsgårdsserien
  • Sedan tidigare har Svenska Ridsportförbundet meddelat att division 1 ponny är uppskjuten till andra halvåret 2021.
 • Dressyr
  • Division 1 ponny
  • Division 3 ponny
  • Division 1 häst
  • Division 3 häst 

Hör av er om ni har frågor eller funderingar

 • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 0703-545423
 • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa LindbomThis is a mailto link, 0703-545492.

Uppdaterad information 21 januari 2021

Regeringen gav besked om idrottsträning den 21 januari.
Det innebär inga större ändringar i rekommendationerna för ridklubbarna, men Svenska Ridsportförbundet har uppdaterat råd nummer två på denna sida.
Den uppdaterade texten lyder:

 • Undvik föreningsaktiviteter på ridskolan förutom ordinarie lektionsverksamhet. Undantag kan göras för föreningsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, och om föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Uppdaterad information 14 januari 2021

Med de nationella allmänna råden som gäller från den 14 december 2020 och pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter, både på ridskolan, på anläggningar och i tävlingsverksamheten.

De nationella allmänna råden gäller fram till 30 juni 2021 och pandemilagen till i september.

Hittills har mycket begränsad smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från regering och myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Med pandemilagen kommer krav och skyldigheter. Folkhälsomyndigheten har med anledning av pandemilagen tagit fram föreskrifter som också ska följas.

Pandemilagen innebär en skyldighet att

 • Begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
 • Utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd.
 • Utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassager.

Checklistor

För att underlätta för föreningar, ridskolor och tävlingsarrangörer har Svenska Ridsportförbundet  sammanställ två checklistor med föreskrifterna och tidigare rekommendationer som utgångspunkter. Båda är publicerade som worddokument.

 • Läs mer Svenska Ridspförbundets hemsida.

Hör av er om ni har frågor eller funderingar

 • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 0703-545423
 • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa LindbomThis is a mailto link, 0703-545492.

Uppdaterad information 22 december 2020

Utifrån regeringens besked den 18 december har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse förtydligat de råd och restriktioner som gäller för ridsporten och våra verksamheter. 

Ridskola
Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår (se nedan under information publicerad den 11 december) om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.

Sedan tidigare finns riktlinjer för övriga aktiviteter på ridskolan

 • Undvik övriga aktiviteter, exempelvis luciashower, teorilektioner, pysselträffar etcetera, på ridskolan förutom ordinarie lektionsverksamhet.
 • Genomförande av läger och kurser ska utgå från nedanstående nationella allmänna råd, riskbedömning ska göras och aktivitetens nödvändighet ska övervägas.
 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Payarrangemang/öppen bana
Förbundsstyrelsen har gjort bedömningen att genomförande av s.k payarragemang (pay&jump/pay&ride/pay&drive etc.) samt öppen bana är möjligt mot bakgrund att det ska genomföras utifrån de nationella allmänna råden, att riskbedömning gjorts samt med tillfälliga TR som utgångspunkt. 
Genomförande av dessa träningsformer ska minimeras till dess att tävlingsverksamhet för barn födda 2005 och senare och yrkesverksamma startar den 25 januari 2021.

Tävling
Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de som utövar yrkesmässig idrott samt för barn födda 2005 eller senare. Övriga tävlingar ställs för närvarande in till och med den 30 juni. Förbundsstyrelsen har reviderat definitioner av yrkesmässig idrott och enstaka tävlingar. Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida
 • Svenska Ridsportförbundet kommer under dagarna 22-23 december att sammanställa ytterligare frågor och svar utifrån ovanstående information. FAQ kommer att uppdateras på ridsport.se

Uppdaterad information 11 december 2020

Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och nationella allmänna råd, har förbundsstyrelsen den 11 december beslutat att ridsportens tävlingsverksamhet är fortsatt inställd till och med den 30 juni 2021. 

Undantag för barn födda 2005 eller senare samt för de som utövar yrkesmässig idrott görs från och med den 25 januari 2021, då tävlingar för dessa två grupperingar blir möjliga. 

Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya föreskrifter och nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december och gäller till och med den 30 juni 2021.

Träning under smittsäkra former, och om möjligt utomhus, tillåts nu även för dem som är 16 år och äldre. Samtidigt stärks råden gällande personligt ansvar för att minska smittspridning.

Personer som är födda 2004 och tidigare bör fortsatt avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Barn födda 2005 och senare får träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. Svenska Ridsportförbundet inväntar Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets definition av enstaka tävlingar. 

Folkhälsomyndigheten understryker i de nya föreskrifterna och nationella allmänna råden allas personliga ansvar och vikten av att minska smittspridningen. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 • Håller avstånd till varandra
 • Inte delar utrustning med varandra
 • När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
 • Undviker gemensamma omklädningsrum
 • Reser till och från aktiviteten individuellt
 • Utför aktiviteten i mindre grupper

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt en definition för yrkesmässig idrott.
Svenska Ridsportförbundet ser över hur tävling för yrkesverksamma ska kunna arrangeras.

Definition av yrkesverksamma

 • Ryttare, 18 år eller äldre, som bedriver regelbunden och yrkesmässig idrott med hästinriktning, med ridsport som huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla, i enlighet med verifiering nedan.
 • Ryttare, 18 år eller äldre, kvalade till 5*/4*-tävling, och/eller enligt grenspecifika regler.
 • Ryttare som tillhör Svenska Ridsportförbundets landslagsgrupper och motsvarande från och med 18 år (seniorer, young rider, juniorer och ponnyryttare fr o m 18 år).

Verifiering yrkesmässig verksamhet huvudsaklig sysselsättning

Yrkesverksam, lägst 18 år, ansöks och godkänns i TDB via en klickruta i ryttarprofilen. Den yrkesmässiga verksamheten ska verifieras genom elektroniskt inskickande av dokument som visar:

 • F-skattsedel som visar hästverksamhet, eller
 • Anställningskontrakt som visar pågående anställning inom hästverksamhet

Svenska Ridsportförbundet ska godkänna yrkesverksam status för att den ska gälla. 

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Det här har hänt