Hem / Aktuellt / Distriktet / Lokala allmänna råd i hela Småland

Lokala allmänna råd i hela Småland

Folkhälsomyndigheten har meddelat att lokala allmänna råd kring covid-19 nu gäller i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län, vilket påverkar ridsporten och vår verksamhet.

Uppdaterad information 24 november 

Folkhälsomyndigheten meddelade den 24 november att de lokala allmänna råden förlängs i samtliga län och gäller till och med 13 december. Beslut om förlängning kan ske. 

För Smålands Ridsportförbund och våra föreningar medför detta att de två tävlingar som kvarstod under 2020 ställs in. Detta omfattar:

 • Vecka 48, 28 november, Värnamobygdens Ryttarförening, lokal/regional hoppning ponny.
 • Vecka 49, 6 december, Jönköpings Fältrittklubb, lokal/regional hoppning häst.

Gällande övrig verksamhet hänvisar vi tillsvidare till nedanstående information. Svenska Ridsportförbundet uppdaterar gällande "max 8-taket" HÄR så snart ny information finns. 

Hör av er om ni har frågor eller funderingar
 • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 0703-545423
 • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa LindbomThis is a mailto link, 0703-545492.

Uppdaterad information 16 november 

Smålands Ridsportförbund har tagit del av den information som regeringen kom med den 16 november gällande skärpta restriktioner och förbud kring allmänna sammankomster. Riksidrottsförbundet och Svenska Ridsportförbundet arbetar med att klargöra vad det innebär för idrotten i stort och ridsporten specifikt. Vi återkommer med mer information så snart det är möjligt. Tillsvidare gäller nedanstående information. 

Uppdaterad information 10 november

Smålands Ridsportförbund har i samråd med Svenska Ridsportförbundet beslutat om nedanstående förändringar för distriktet och berörda föreningarnas verksamheter. Beslutet gäller från och med 3 november till och med 24 november i Jönköpings län, i Kronobergs län från och med 5 november till och med 26 november och i Kalmar län från och med 10 november till och med 8 december. Beslut om förlängning kan ske. 

Allmänt

Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna, och har särskild uppmärksamhet på de lokala allmänna råd som införts. Vi uppmanar alla arrangörer att ta sitt ansvar.

Myndigheterna utfärdar nu lokala allmänna råd med anledning av smittspridningen.
Därför är det viktigt att var och en följer med i vad som gäller i sitt område. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

 • HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt

Tävling

 • Samtliga tävlingar i Jönköpings län är inställda från och med 3 november till och med 24 november. Samtliga tävlingar i Kronobergs län är inställda från och med 5 november till och med 26 november. Samtliga tävlingar i Kalmar län är inställda från och med 10 november till och med 8 december. Beslut om förlängning kan ske. Detta omfattar i dagsläget:
  • Jönköpings län
  • Vecka 45, 7-8 november, Värnamobygdens Ryttarförening, lokal/regional hoppning häst.
  • Vecka 45, 8 november, Jönköpings Fältrittklubb, lokal/regional dressyrtävling ponny och häst.
  • Vecka 46, 14-15 november, Jönköpings Fältrittklubb, lokal/regional hopptävling ponny
  • Kronobergs län
  • Vecka 45, 8 november, Lammhults Ridklubb, lokal/regional hoppning ponny och häst.
  • Vecka 46, 11 november, Växjöortens Fältrittklubb, regional dressyrtävling häst.
  • Vecka 47, 21-22 november, Ljungby Ridklubb, lokal/regional hoppning ponny och häst.
  • Kalmar län
  • Vecka 47, 21-22 november, Kalmar Hästsportklubb, lokal/regional hoppning ponny och häst.
  • Vecka 49, 6 december, Ridklubben Udden, lokal hoppning ponny.
 • Sedan tidigare finns råd och restriktioner kring tävling som är fortsatt gällande, läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Ridskola/förening

Följande gäller i Jönköpings län från och med 3 november till och 24 november, i Kronobergs län från 5 november till och 26 november och i Kalmar län från och med 10 november till och med 8 december. Beslut om förlängning kan ske:

 • Baserat på nuvarande information bedömer Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Uppdaterade råd och rekommendationer finns HÄR
 • Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten. Svenska Ridsportförbundet har förtydligat och förstärkt befintliga råd till genomförande av ridskoleverksamheten, exempelvis avråder vi från övriga aktiviteter som innebär att man samlas i grupp. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus. Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.
 • För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjuts upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.
 • Mer information finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida 
 • Hos Riksidrottsförbundet kan ni läsa mer om de ekonomiska stöd som finns att söka med anledning av rådande läge. 
 • Kontakt gärna er respektive kommun gällande ytterligare stöd och rådgivning. Kontakt konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link om ni vill ha hjälp med kommunkontakter. 

Utbildningar/aktiviteter på distriktsnivå

 • Den lagtävling i Working Equitation som skulle ha arrangerats hos Ölmstad Rid- och Körsällskap den 14 november ställs in. Arrangören kommer återkomma med ett nytt prel. datum längre fram.
 • Det årliga ridlärar- och tränarkonventet som skulle ha genomförts i Vrigstad den 20-21 november ställs in.

Hör av er vid frågor eller funderingar!

 • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 0703-545423
 • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa LindbomThis is a mailto link, 0703-545492.

Vi hänvisar främst till mer information via följande källor