Hem / Aktuellt / Distriktet / Nationella allmänna råd

Nationella allmänna råd

Uppdaterad information 14 januari: Pandemilagen ställer nya krav. Nationella allmänna råd kring covid-19 gäller i hela landet vilket påverkar ridsporten.

Uppdaterad information 14 januari 2021

Med de nationella allmänna råden som gäller från den 14 december 2020 och pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter, både på ridskolan, på anläggningar och i tävlingsverksamheten.

De nationella allmänna råden gäller fram till 30 juni 2021 och pandemilagen till i september.

Hittills har mycket begränsad smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från regering och myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Med pandemilagen kommer krav och skyldigheter. Folkhälsomyndigheten har med anledning av pandemilagen tagit fram föreskrifter som också ska följas.

Pandemilagen innebär en skyldighet att

 • Begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
 • Utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd.
 • Utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassager.

Checklistor

För att underlätta för föreningar, ridskolor och tävlingsarrangörer har Svenska Ridsportförbundet  sammanställ två checklistor med föreskrifterna och tidigare rekommendationer som utgångspunkter. Båda är publicerade som worddokument.

 • Läs mer Svenska Ridspförbundets hemsida.

Hör av er om ni har frågor eller funderingar

 • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 0703-545423
 • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa LindbomThis is a mailto link, 0703-545492.

Uppdaterad information 22 december 2020

Utifrån regeringens besked den 18 december har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse förtydligat de råd och restriktioner som gäller för ridsporten och våra verksamheter. 

Ridskola
Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår (se nedan under information publicerad den 11 december) om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.

Sedan tidigare finns riktlinjer för övriga aktiviteter på ridskolan

 • Undvik övriga aktiviteter, exempelvis luciashower, teorilektioner, pysselträffar etcetera, på ridskolan förutom ordinarie lektionsverksamhet.
 • Genomförande av läger och kurser ska utgå från nedanstående nationella allmänna råd, riskbedömning ska göras och aktivitetens nödvändighet ska övervägas.
 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Payarrangemang/öppen bana
Förbundsstyrelsen har gjort bedömningen att genomförande av s.k payarragemang (pay&jump/pay&ride/pay&drive etc.) samt öppen bana är möjligt mot bakgrund att det ska genomföras utifrån de nationella allmänna råden, att riskbedömning gjorts samt med tillfälliga TR som utgångspunkt. 
Genomförande av dessa träningsformer ska minimeras till dess att tävlingsverksamhet för barn födda 2005 och senare och yrkesverksamma startar den 25 januari 2021.

Tävling
Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de som utövar yrkesmässig idrott samt för barn födda 2005 eller senare. Övriga tävlingar ställs för närvarande in till och med den 30 juni. Förbundsstyrelsen har reviderat definitioner av yrkesmässig idrott och enstaka tävlingar. Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida
 • Svenska Ridsportförbundet kommer under dagarna 22-23 december att sammanställa ytterligare frågor och svar utifrån ovanstående information. FAQ kommer att uppdateras på ridsport.se

Uppdaterad information 11 december 2020

Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och nationella allmänna råd, har förbundsstyrelsen den 11 december beslutat att ridsportens tävlingsverksamhet är fortsatt inställd till och med den 30 juni 2021. 

Undantag för barn födda 2005 eller senare samt för de som utövar yrkesmässig idrott görs från och med den 25 januari 2021, då tävlingar för dessa två grupperingar blir möjliga. 

Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya föreskrifter och nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december och gäller till och med den 30 juni 2021.

Träning under smittsäkra former, och om möjligt utomhus, tillåts nu även för dem som är 16 år och äldre. Samtidigt stärks råden gällande personligt ansvar för att minska smittspridning.

Personer som är födda 2004 och tidigare bör fortsatt avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Barn födda 2005 och senare får träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. Svenska Ridsportförbundet inväntar Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets definition av enstaka tävlingar. 

Folkhälsomyndigheten understryker i de nya föreskrifterna och nationella allmänna råden allas personliga ansvar och vikten av att minska smittspridningen. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 • Håller avstånd till varandra
 • Inte delar utrustning med varandra
 • När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
 • Undviker gemensamma omklädningsrum
 • Reser till och från aktiviteten individuellt
 • Utför aktiviteten i mindre grupper

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt en definition för yrkesmässig idrott.
Svenska Ridsportförbundet ser över hur tävling för yrkesverksamma ska kunna arrangeras.

Definition av yrkesverksamma

 • Ryttare, 18 år eller äldre, som bedriver regelbunden och yrkesmässig idrott med hästinriktning, med ridsport som huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla, i enlighet med verifiering nedan.
 • Ryttare, 18 år eller äldre, kvalade till 5*/4*-tävling, och/eller enligt grenspecifika regler.
 • Ryttare som tillhör Svenska Ridsportförbundets landslagsgrupper och motsvarande från och med 18 år (seniorer, young rider, juniorer och ponnyryttare fr o m 18 år).

Verifiering yrkesmässig verksamhet huvudsaklig sysselsättning

Yrkesverksam, lägst 18 år, ansöks och godkänns i TDB via en klickruta i ryttarprofilen. Den yrkesmässiga verksamheten ska verifieras genom elektroniskt inskickande av dokument som visar:

 • F-skattsedel som visar hästverksamhet, eller
 • Anställningskontrakt som visar pågående anställning inom hästverksamhet

Svenska Ridsportförbundet ska godkänna yrkesverksam status för att den ska gälla. 

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Det här har hänt