Hem / Aktuellt / Distriktet / 2021 / Gällande råd och restriktioner

Gällande råd och restriktioner

Uppdaterad information 13 januari: Fortsatt anpassad verksamhet. Gällande råd och restriktioner kring covid-19 påverkar ridsporten och våra verksamheter.

13 januari 2022 - Fortsatt anpassad verksamhet

Svenska Ridsportförbundet förlänger rekommendationer om anpassad verksamhet, till följd av myndigheternas åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19. Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade under veckan nya och förlängda åtgärder för att minska smittspridningen, där flera av rekommendationerna även fortsatt påverkar ridsporten.

Gällande restriktioner

I enlighet med myndigheternas beslut har Svenska Ridsportförbundet beslutat om följande rekommendationer för ridsporten från och med 17 januari. 

Tävling 

Tävling kan genomföras enligt Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler under coronapandemin, samt utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot Covid-19. Dessa bestämmelser gäller till och med 15 februari 2022.

Payarrangemang, öppen bana och programridning

Dessa aktiviteter kan genomföras utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt tillfälliga TR som utgångspunkt. Detta gäller till och med den 15 februari 2022.

Utbildningar, träffar, möten och andra aktiviteter

Dessa rekommenderas i första hand genomföras digitalt eller flyttas fram i tid. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. Beslutet gäller till och med 15 februari 2022.

  • Årsmöten
    Årsmötet är föreningens viktigaste möte. För 2022 är grundregeln att årsmöten ska genomföras på ordinarie tid, det vill säga i enlighet med föreningens stadgar, i februari. RF har tagit fram en guide för att genomföra årsmötet digitalt.Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. Läs mer om tips på genomförande på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Lägerverksamhet

Lägerverksamhet med övernattning, så som ridläger och träningsläger, avrådes. Beslutet gäller till och med 15 februari 2022.

Övergripande

I tillägg till detta gäller rekommendationer om att hålla avstånd, vilket påverkar antalet personer som samtidigt kan vistas på läktare, i sadelkammare och andra utrymmen.

  • Dessa beslut ersätter tidigare rekommendationer för ridsporten och kommer att omprövas vid förändrade förutsättningar.

Detaljerad information finns även på

Hör av er om ni har frågor eller funderingar

  • Gällande ridskola, förening, utbildningar/aktiviteter, kommunikation och mediakontakt, konsulent Anna Zetterlund, 070-354 54 23 This is a mailto link
  • Gällande tävling, funktionärsfrågor och ekonomi, konsulent Ewa Lindbom, 070-354 54 92 This is a mailto link 

Tidigare information

  • På sidan Smittinformation har vi samlat tidigare information och beslut som påverkar ridsporten i Småland och våra verksamheter.