Hem / Aktuellt / 2020 / Utbildning för hoppdomare

Utbildning för hoppdomare

Smålands Ridsportförbund bjuder in till utbildning för B-domare i hoppning steg 1. Utbildningen består av tre steg som blandar teori och praktik.

När: 3-4 oktober i Jönköping, Scandic Elmia.

Tid: Samling 10:00 på lördagen och avslut ca 16:00 på söndagen.

Kursledare: Bengt Sånesson, A-domare och överdomare samt domarutbildare.

Avgift: 3100 kr inkl. logi i enkelrum, fika, lunch och middag. Minimum 12 deltagare.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 31 augusti 2020.

Utbildningen är öppen för sökande som uppfyller följande kriterier:
Utbildningen Basutbildning för ridsportens ledare är obligatorisk och ett behörighetskrav. Smålands Ridsportförbund anordnar en Basutbildning under hösten 2020, datum kommer inom kort. Den Basutbildning som var planerade till den 18 april 2020 är framflyttad med hänvisning till det rådande smittläget kring covid-19. Med anledning av det rådande smittläget kring covid-19 kommer det under 2020 var möjligt att gå Basutbildning retroaktivt under hösten 2020. 
- Ha visat sin lämplighet genom intyg från föreningsstyrelse. 
- Ha fyllt 20 år. 
- Ha dömt som klubbdomare eller tjänstgjort som funktionär i domarsekretariat minst 6 tävlingsdagar på lägst lokal nivå. 
Alternativt: 
- Vara godkänd banbyggare och tjänstgjort i minst 2 år som sådan. 
- Vara godkänd inverkansdomare. 

Utbildningsgång: 
Steg 1 Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll. 
Steg 2 Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst tre tävlingar, dock med lägst regional status. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3. Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1. 
Steg 3 Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll. Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens.

Övrigt: För ytterligare information kontakta, Smålands Ridsportförbunds kansli 036-34 54 92

Varmt välkommen!