Styrelse

Distriktsstyrelsen 2022

Ordförande
Stefan Fur, Jönköpings Fältrittklubb
070-699 53 41
This is a mailto link

Vice ordförande
Monica Edberg, Tingsryds Rid- och Körklubb
070-633 18 08
This is a mailto link

Ledamöter
Johan Hjertberg, Anebyortens Ridklubb
072-389 57 87
This is a mailto link

Ylva Larsson, Värnamobygdens Ryttarförening
070-308 10 24
This is a mailto link

Sofie Svensson, Ölands Ryttarförening
073-370 33 64
This is a mailto link 

Anna Sundström, Växjöortens Fältrittklubb
073-524 92 41
This is a mailto link

Pontus Schoede, Vetlandaortens Ryttarförening
070-601 55 99
This is a mailto link

Olivia Sjögren, Växjöortens Fältrittklubb
073-829 88 55
This is a mailto link

DUS-representant
Jennifer Johansson, Västerviksortens Ryttarförening
This is a mailto link

DUS-suppleant
Ella Hjortskull, Åseda Ryttarförening
This is a mailto link

Styrelsens uppdrag är

Att vara länk mellan distriktets klubbar och Svenska Ridsportförbundet
Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet
Att verka för medlemmarnas behov och önskemål i enlighet med ridsporten vill.
Att tillvarata och bevaka klubbarnas intressen
Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, regioner m fl i Småland
Att ansvara för distriktets ekonomi
Att ansvara för distriktets anställda
Att erbjuda klubbarna i Småland det basutbud som förbundet ålagt distriktet
Att verka för fungerande sektioner

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019