Hem / Distriktet / GDPR

GDPR

Smålands Ridsportförbund vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller vår uppgraderade integritetspolicy som förklarar hur vi arbetar med detta.

Det har länge funnits särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Från den 25 maj 2018 ersätts den tidigare personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Framförallt ger den dig mer insyn och tydligare rättigheter att styra över din information.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Smålands Ridsportförbund hanterar personuppgifter för bland annat administration av medlemsföreningar, tävlingsarrangemang och utbildningar samt roller som exempelvis förtroendevalda och funktionärer.

Läs mer i Smålands Ridsportförbunds integritetspolicy (PDF) – den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Begäran om registerutdrag

  • För att begära ut uppgifter ska blanketten Formulär för begäran av registerutdrag användas. 
  • Blanketten skickas via per post till:
    Smålands Ridsportförbund
    Box 485
    551 16 Jönköping
  • Blanketten måste vara undertecknad av personen för att gälla.
  • Handläggningstid upp till 30 dagar.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida