Hem / Ungdom / Distriktets ungdomssektion

Distriktets ungdomssektion

Distriktets ungdomssektion, DUS är de som arbetar med ungdomsfrågor på distriktsnivå. De anordnar bland annat US-träffar, Vi i stallet, DUS-gala och är faddrar åt föreningarnas ungdomssektioner. 

Ungdomssektionens uppdrag är
Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen
Att representera ungdomarna i distriktets styrelse
Att stötta ungdomssektioner i distriktet
Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet
Att genomföra utbildningar för ungdomar
Att stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten
Att motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten
Att se till att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar
Att informera föreningarnas ungdomssektioner om vad DUS är och vilken verksamhet de kan erbjuda
Att öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet som leder till kamratskap och sammanhållning.

DUS styrelse 2022

Ordförande
Jennifer Johansson, Västerviksortens Ryttarförening
This is a mailto link

Vice ordförande
Nellie Roos. Oskarshamns Ridklubb
This is a mailto link

Sekreterare
Isabell Edvinsson, Jönköpings Fältrittklubb
This is a mailto link

Ledamöter
Sandrine Vidarsson, Växjö Ridklubb
This is a mailto link

Ella Hjortskull, Åseda Ryttarförening
This is a mailto link

Alicia Pettersson, Vissmålens Ridklubb
This is a mailto link

Matilda Forsman, Bankeryds Ridklubb
This is a mailto link

DUS valberedning 2022

Linnea Brose, Vimmerbyortens Ryttarförening
This is a mailto link

Veronica Jansson, Eriksmåla Ridklubb
This is a mailto link

Alma Klarström, Växjö Ridklubb
This is a mailto link