Hem / Ungdom / Distriktets ungdomssektion

Distriktets ungdomssektion

Distriktets ungdomssektion, DUS är de som arbetar med ungdomsfrågor på distriktsnivå. De anordnar bland annat US-träffar, Vi i stallet, DUS-gala och är faddrar åt föreningarnas ungdomssektioner. 

Ungdomssektionens uppdrag är
Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen
Att representera ungdomarna i distriktets styrelse
Att stötta ungdomssektioner i distriktet
Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet
Att genomföra utbildningar för ungdomar
Att stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten
Att motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten
Att se till att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar
Att informera föreningarnas ungdomssektioner om vad DUS är och vilken verksamhet de kan erbjuda
Att öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet som leder till kamratskap och sammanhållning.

DUS styrelse 2020

Ordförande
Veronika Jansson, Eriksmåla Ridklubb
072-737 37 71
This is a mailto link 

Vice ordförande
Matilda Tägt, Theleborgs Ryttarsällskap
This is a mailto link 

Sekreterare
Tilda Karlsson, Kalmar Hästsportklubb
This is a mailto link

Ledamöter
Nellie Roos. Oskarshamns Ridklubb
This is a mailto link

Viktoria Humör, Vimmerbyortens Ryttarförening
This is a mailto link

Alicia Norstedt, Vissmålens Ridklubb
This is a mailto link

Ilse Twisk, Theleborgs Ryttarsällskap
This is a mailto link

Linnea Brose, Vimmerbyortens Ryttarförening
This is a mailto link

Jennifer Johansson, Västerviksortens Ryttarförening
This is a mailto link

DUS valberedning 2020

Lukas Kjäll, Svarttorps Ridsällskap
This is a mailto link

Olivia Sjögren, Växjöortens Fältrittklubb
This is a mailto link

Alicia Johansson, Vimmerbyortens Ryttarförening
This is a mailto link