FU I-III

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att göra ridsporten tillgänglig för alla. Ett led i detta arbete är förbundets ledarutbildning Funktionsnedsättning och delaktighet.

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla.

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning ska dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning. Dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. Utbildningen riktar sig till Dig som vill ha bättre kunskaper kring förbundets verksamhet för ryttare med någon form av funktionsnedsättning.

Utbildningen sker i tre steg:

  • Steg 1 - Med utgångspunkt i materialet Låt alla växa (SISU Idrottssböcker) kan ridklubben själv eller med stöd av sitt ridsportdistrikt/SISU Idrottsutbildarna genomföra Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning första steg (FU-I).
  • Steg 2 - Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning FU-2 arrangeras av Svenska Ridsportförbundet centralt, oftast i oktober.
  • Steg 3 - FU-3 arrangeras också av Svenska Ridsportförbundet och riktar sig till den som arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsnedsättning.
  • Smålands Ridsportförbund anordnar vanligen FU steg 1 vartannat år eller vid specifika förfrågningar, läs mer i utbildningsplanen eller kontakta konsulent Anna Zetterlund vid frågor, This is a mailto link, 070-354 54 23.
    Steg 2 och 3 anordnas av Svenska Ridsportförbundet centralt, läs mer HÄR.