Hem / Utbildning / Funktionärsutbildningar

Funktionärsutbildningar

Vid alla tävlingar från lokala/* tävlingar och uppåt i samtliga discipliner behövs olika officiella funktionärer så som överdomare, domare och banbyggare. 

Grundutbildningar för funktionärer i hoppning och dressyr hålls av förbundet centralt och av distrikten och anordnas när behov och efterfrågan finns. Följande funktionärsutbildningar finns att söka:

  • Överdomare, ska finnas vid alla tävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt i samtliga discipliner. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen. 
  • Hoppdomare, ska finnas vid alla hopptävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt. För utbildningen av B-domare ansvarar Smålands Ridsportförbund. För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.
  • Inverkansdomare i hoppning, ska finnas vid speciella hoppklasser med bedömning inverkan. Utbildningen anordnas främst av förbundet centralt, eller av distrikten vid specifika tillfällen. 
  • Banbyggare i hoppning, ska finnas vid alla hopptävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt. För utbildningen av banbyggare ansvarar Svenska Ridsportförbundets banbyggarnämnd.
  • Dressyrdomare, ska finnas vid alla dressyrtävlingar från lokaltävlingar/* och uppåt. Smålands Ridsportförbund anordnar dressyrdomarutbildningar i samarbete med Östergötlands Ridsportförbund, kontakta Monica Bergström
    This is a mailto link, 010-476 50 81 för mer information. 
  • Funktionärsutbildningar inom fälttävlan, distansritt, körning, Working Equitation, voltige och Mounted Games anordnas av Svenska Ridsportförbundet centralt. 

Kontakta Smålands Ridsportförbunds konsulent Anna Zetterlund, This is a mailto link, 070-354 54 23 om du är intresserad av att utbilda dig till funktionär inom hoppning eller dressyr. Aktuella utbildningar i Smålands hittar ni i utbildningsplanen.

Fortbildningar för överdomare och domare i hoppning och dressyr anordnas årligen av Smålands Ridsportförbund, funktionärer ska gå fortbildning minst vartannat år för att få behålla sin behörighet, läs mer i utbildningsplanen. Övriga funktionärsfortbildningar anordnas av Svenska Ridsportförbundet.

På Svenska Ridsportförbundets hemsida finns mer information om bland annat domararvoden, förbundslegitimationer och internationella funktionärsutbildningar.