Hem / Förening / Säkerhetsarbete

Säkerhetsarbete

Att arbeta med säkerhet är en viktig aspekt i all ridning och hästhantering. Alla föreningar oavsett verksamhet ska arbeta aktivt med förebyggande säkerhetsarbete. Här har vi samlat viktiga tips, dokument och länkar som kan hjälpa er förening i sitt arbete med säkerhet i verksamheten.

Om olyckan är framme
Svenska Ridsportförbundet och distrikten arbetar intensivt för att öka säkerhetstänkande och sprida kunskap om säkra rutiner. Ändå inträffar det olyckor i samband med hästar och hästverksamhet.  

Om olyckan är framme och ni som förening snabbt behöver få tag på någon för råd och stöd finns direktnummer till Svenska Ridsportförbundets kansli, även kvällar och helger.
Kommunikation, 0709-79 56 35
Sportfrågor, 0720-77 39 63
Ridklubb och ridskolefrågor, 0709-79 56 12
Mobilnumren är kopplade till funktion snarare än namn och någon finns alltid tillgänglig.
Du kan också kontakta Smålands Ridsportförbund,
Ridklubb, ridskola och kommunikation, 0703-54 54 23
Tävling, 0703-54 54 92

112-appen
Med SOS-alarms 112-app får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play. Läs mer och ladda ner den HÄR.

Föreningsverksamhet

Alla föreningar ska ha en krisplan och en handlingsplan vid olycka där viktig information och rutiner finns samlat. Materialet När olyckan är framme är en bra grund att utgå från vid framtagandet av en krisplan/handlingsplan. Om er förening vill ha ytterligare hjälp att ta fram en krisplan/handlingsplan vid olycka kan ni kontakta distriktets kansli, 036-54 54 91 eller 036-54 54 92. 

Alla föreningar bör också ha en kriskommunikationspolicy för att vara förberedda innan en olycka händer. Smålands Ridsportförbund har en kriskommunikationspolicy som föreningarna gärna får kopiera och applicera på sin egen verksamhet.

Besöksverksamhet

Smålands Ridsportförbunds besöksgrupp genomför årligen en omfattande besöksverksamhet där vi besöker våra föreningar som en stöjande och rådvigande funktion för deras verksamheter. Besöksgruppen består av både anställda och idella från distrikets organisation. Besöksverksamheten är en del av distriktens basuppdrag och utgår från besöksprotokoll där en stor del av protokollet fokuserar på säkerhet för människor och hästar i verksamheten. Besöksgruppen kan också komma ut till föreningarna efter önskemål för att bistå med hjälp i olika frågor som till exempel säkerhet på anläggningen.

Säkerhet för alla ryttare

Hjärntrappan
Svenska Ridsportförbundet har infört en ”hjärntrappa”. Målet med ”hjärntrappan” är att återhämtningen efter en hjärnskakning ska ges tillräckligt med tid så ryttaren inte återvänder för tidigt till sadeln. Oavsett om du är motionsryttare eller tävlingsryttare så ska du glömma det där om att komma upp i sadeln så fort som möjligt. Nu gäller det att ta hand om hjärnhälsan i första hand. Läs mer om den HÄR.

Hästar i trafiken
Hästen är ett fordon. Men hästen är sällan helt trafiksäker. Därför är det viktigt att hästen kommer in i samhällsplaneringen så att fler ridvägar kan anläggas där de behövs. HÄR kan du hitta tips både till dig som är bilist och till dig som är ryttare. 

Rätt utrustning
Vare sig du är tävlingsryttare eller motionär är rätt utrustning en viktig del av din säkerhet. Läs mer HÄR om val av utrustning för dig som ryttare. 

Länkar säkerhet
Hästsverige.se - Samlad kunskap om säkerhet kring häst
Säker med häst - Svenska Ridsportförbundets samlingsida för hästkunskap och säkerhetsarbete

Säkerhet och ridskoleverksamhet

I all ridning och hästhantering ska säkerhetstänk vara en naturlig del och något som praktiseras och lärs ut på ridskolan. På Svenska Ridsportförbundets hästkunskapsite finns nyttig kunskap om bland annat hästar och hästhantering. Ridskolan har en central roll i svensk ridsports utveckling. Genom strategin ”Ridskola 2025” vill Svenska Ridsporförbundet ta ut riktningen för en hållbar utveckling av den svenska ridskolan in i framtiden med stor fokus på säkerhet, läs mer om strategin HÄR

I guiden Hästhållning med kvalité finns checklistor för egentillsyn av ridskolor kring bland annat hästhållning, rutiner, brandsäkerhet och försäkringar. 

Arbetsmiljöarbete är ett måste för landets ridskolor. I stallar, ridhus och hagar ska människor, djur och maskiner arbeta tillsammans. Miljön ska vara så säker som möjligt och riskerna ska minimeras. Driver din förening ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Kan föreningen arbetsmiljölagen? Läs mer om säkerhet kopplat till arbetsmiljö HÄR.

Säkerhet under tävling

Säkerhet på tävling omfattar alla. Hästarnas, ryttarnas, medhjälparnas, funktionärernas och publikens säkerhet.

Planering av tävlingsplatsen är viktig. Parkering med goda ytor för lastbilar och transporter och utrymme mellan fordonen samt vägar till och från parkering till framridning och tävlingsbana ska finnas tydligt angivna. Logistiken på en tävlingsplats har stor betydelse. Det är överdomarens ansvar att gå igenom den.

Tävlingsplatsen ska ha en anläggningsskiss som anger var tävlingsbana, framridning, parkering och publikplatser finns. Utrymningsvägar och till- och utfarter för räddningspersonal ska vara fria. Arrangören har också en säkerhetsansvarig som går igenom tävlingsplatsen som kan kontrollera att till exempel tillfälliga eldragningar och kablar märks på ett säkert sätt.

Utrustning på tävlingsplatsen ska finnas för akut läkar- respektive veterinärvård. Avskärmningsmöjligheter för att kunna behandla patient och häst i lugn och ro behövs också.

Ta fram korrekt adress och GPS-koordinatorer innan tävlingen så ni kan lämna korrekta adressuppgifter om ni tillkallar ambulans.

Olycksfall ryttare och sjukvårdpersonal
Olycksfallsvård ska vara så ordnad att skadad ryttare snarast kommer under sakkunnig vård. Ambulans ska kunna tillkallas omgående. Om läkare inte finns tillgänglig på tävlingsplatsen hela tiden måste sjukvårdspersonal finnas. Läs mer om det HÄR.

Dokument tävling
Checklista inför tävling - Checklista för tävlingsarrangörer att gå igenom inför alla tävlingar
Checklista säkerhet inför tävling fälttävlan - Checklista för fälttävlansarrangörer
Risk-, olycks- och krishantering fälttävlan - Krishantering för fälttävlan
  - Strukturschema ROK-hantering

Försäkringar

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som Svenska Ridsportförbundet kan erbjuda genom huvudsponsorn Folksam. Läs mer om den gemensamma olycksfallsförsäkringen HÄR.

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av RF Föreningsförsäkring Bas som är tecknad i Folksam och betald av RF. Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom. Läs mer om RF Föreningsförsäkring Bas HÄR.

Kontaktpersoner

Svenska Ridsportförbundet
Tävling

Andrea Barth, verksamhetschef sport/tävling
This is a mailto link, direktnr 0220-456 28
Ridskola
Anna Reilly, ridskolerådgivning, besöksverksamhet
This is a mailto link, direktnr 0220-45627
Kommunikation
Lotta Amnestål, Senior rådgivare kommunikation, presskontakter, information
This is a mailto link, direktnr 0220-456 35

Smålands Ridsportförbund
Anna Zetterlund, konsulent
Anna arbetar med förening, ridskola, ungdom, utbildning och kommunikation
This is a mailto link
036-34 54 91, 070-354 54 23

Ewa Lindbom, konsulent
Ewa arbetar med ekonomi, tävling och utbildning
This is a mailto link
036-34 54 92, 070-354 54 92