Vulk

Vulk - ledarutbildning för dig över 18 och som är verksamledare på föreningen. Kursen genomförs under två helger på Strömsholm under våren.