Fortbildning för ridlärare

Vi hälsar alla ridlärare välkomna på fortbildning i markarbete och hoppning för Lotta Björe.